güncelleme: yayınlama:

Prof. Dr. Ergon A. Çetingil anısına "Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları Sempozyumu"

Prof. Dr. Ergon A. Çetingil anısına "Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları Sempozyumu"

Bu sempozyum İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih: 25-26 Ekim 2019
Yer: İstanbul Barosu Konferans Salonu (İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak, No:2 Beyoğlu)

PROGRAM:

25 Ekim 2019, Cuma

10.00-10.30       Açılış Konuşmaları
Av. Sinan Naipoğlu (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

10.30-11.30       I. Oturum
Oturum Başkanı: Av. Han Tolga Taş (İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Başkanı)

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Sigortacının Halef Sıfatıyla Açtığı Rücu Davalarına İlişkin Bazı Kararlar

Dr. Metin Uğur Aytekin (Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Çarterpartideki Tahkim Klozunun Sözleşmeye Taraf Olmayan Konişmento Hamiline Karşı Geçerliliği

11.30-12.00      Soru-Cevap

12.00-13.30      Öğle arası

13.30-14.30      II. Oturum
Oturum Başkanı: Av. Ender Kanar (Kanar Kuyucu Koç Hukuk Bürosu)

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Vural Seven (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Taşıyanın Konteyner Demurajına Dayanan Alacağının Belirlenmesinde Piyasa Rayicine Dayalı Denetime Dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi

Dr. Sami Aksoy (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yargıtay Kararları Işığında Konteyner Taşımalarına Has Meseleler

14.30-15.00      Soru-Cevap

15.00-15.20      Ara

15.20-16.20      III. Oturum
Oturum Başkanı: Av. Andaç Bilgen (Bilgen Hukuk Bürosu)

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Serap Amasya (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Denizyolu ile Eşya Taşımacılığında Zarar İhbarına İlişkin Bazı Yargıtay Kararları

Dr. Cüneyt Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü)
Konişmentoda Yer Alan FIO ve FIOS Kayıtlarının Taşıyanın Sorumluluğuna Etkisi

16.20-16.50      Soru-Cevap


26 Ekim 2019, Cumartesi

09.45-10.00      Açılış Konuşması

10.00-11.00      I. Oturum
Oturum Başkanı: Av. Erol Ertan (Tam Ertan Hukuk Bürosu)

Konuşmacılar:
Dr. Banu Bozkurt (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yargıtay Kararları Işığında Geminin Başlangıçtaki Elverişliliği

Prof. Dr. Kerim Atamer (İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Hak Düşürücü Süreye İlişkin Yeni Sorunlar

11.00-11.30      Soru-Cevap

11.30-11.45      Ara

11.45-12.45      II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar:
Dr. Kerem Ertan (Tam Ertan Hukuk Bürosu)
Yabancı Ülkede Düzenlenmiş Dispeç Raporu Uyarınca Garame Payının Tahsili

Dr. Doğuş Taylan Türkel (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Taşıyan Yerine Acentesinin Asil Olarak Davalı Gösterildiği Durumlarda Karşı Tarafın Rızası Aranmaksızın İradi Taraf Değişikliğine (HMK m. 124/3, 4) Dair Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

12.45-13.15      Soru-Cevap

Görseller