güncelleme: yayınlama:

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin, Schellenberg Wittmer Avukatlık Ortaklığı ile birlikte düzenlediği İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları serisinin dördüncüsü, "Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Haller" konusu ile gerçekleştirilecektir.

Uluslararası bir inşaat projesinde öngörülebilecek olan tek şey, öngörülemeyecek bir şeyin meydana gelecek olmasıdır şeklinde bir deyiş dünyanın her yerinde vardır. Günümüzün esnekliğe yer bırakmayan çalışma planlarına ve karmaşıklığı gün geçtikçe artan projelerine bir de politik ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar davetsiz misafir olarak eklendiğinde bu deyişin haklılığı daha da beliginleşmektedir. İşte bu seneki konferansımız, modern uluslararası inşaat projelerinde sözleşme ayağından başlayarak uyuşmazlık çözüm ayağına kadar, beklenmeyen haller ile nasıl başa çıkıldığına ışık tutmak amacını taşımaktadır.

Konferans, uluslarası inşaat projelerinde beklenmeyen hallerin ne şekilde meydana gelebileceğini gösteren gerçek hayat tecrübelerine dayalı vaka çalışmaları ile başlayacaktır. Ardından inşaat sözleşmeleri bağlamında hem sözleşme hükümlerinin tasarlanması hem de proje süresince risk yönetimi açısından beklenmeyen hallerle ne şekilde başa çıkıldığı değerlendirilecektir. Bir sonraki oturumda ise beklenmeyen hallerin farklı ulusal hukuklarda ne şekilde düzenlendiği karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve ekonomik sebeplere dayanan aşırı ifa güçlüğü özel olarak irdelenecektir. Son oturum ise özgün bir konuya odaklanacaktır: Uyuşmazlık çözümü aşamasında Uyuşmazlık çözüm Kurulları [DAB], Uyuşmazlık çözüm ve önleme Kurulları [DAAB], Uyuşmazlık İnceleme Kurulları [DRB] ile hakem heyetleri acaba sözleşmeyi olduğu gibi uygulamaya mı yoksa uyarlamaya mı meyilliler? Daha önceki konferanslardaki felsefemizle de uyumlu olacak şekilde, anılan bu konular hem inşaat endüstrisinin profesyonelleri hem de kapsamlı inşaat tecrübesine sahip hukukçular tarafından ele alınacaktır.

Kayıt ve konferans programı için tıklayın.  

Tarih: 15 Kasım 2019
Saat: 09.30-18.00 
Yer: Intercontinental Otel 

Organizasyon Komitesi: 
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (Bern Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ece Baş Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer (Cenevre), Swiss Arbitration Association Başkanı)

Görseller