güncelleme: yayınlama:

Prof. Dr. Rona Serozan’ın anısına Sorumluluk Hukuku Konferansı

Prof. Dr. Rona Serozan’ın anısına Sorumluluk Hukuku Konferansı

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Hocamız Prof. Dr. Rona Serozan’ı, vefat yıldönümünde bilimsel bir etkinlikle anma vesilesiyle düzenlenmiştir.    

Konferans ilgilenen herkesin katılımına açıktır; kayıt gerekmemektedir.

Tarih: 8 Kasım 2019
Saat: 9.30-17.15
Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Mahkeme Salonu 

PROGRAM

09.30-10.00     Açılış Konuşmaları

10.00-11.30     I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Genel İşlem Şartları Denetiminin Yürürlüğü

Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Vade Farkından Kaynaklanan Hukuki Sorunlar

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Sözleşmenin Etkin İhlali

11.30-11.45     Çay-Kahve Arası

11.45-12.45     II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Helvacı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. B. İlkay Engin (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Alacağı Devredenin Garanti Sorumluluğu

Prof. Dr. Emrehan İnal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Müstakbel Alacak

12.45-14.00     Yemek Arası

14.00-15.30     III. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Altop (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Başak Baysal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Normatif Zararın Tazmini

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Haksız Fiil Sorumluluğunda Hukuka Aykırılık Unsuru

Dr. Öğr. Üyesi Ece Baş Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Menfaat Devri

 15.30-15.45    Çay-Kahve Arası

15.45-17.15     IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedat Buz (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (Bern Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Satım Sözleşmesinde Yenisiyle Değiştirme Hakkının Doğurduğu Sorunlar

Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Malikin Mimari Eser Üzerindeki Değişikliklerden Doğan Sorumluluğunun Kapsamı

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Aydın Ünver (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Mesafeli Sözleşmenin Kurulmasına Aracılık Edenlerin Sorumluluğu

Görseller