5. Çift ve Aile Terapileri Sempozyumu: Göç, Kimlik ve Aile

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliğiyle Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) tarafından düzenlenen sempozyum IFTA (International Family Therapy Association) Genel Sekreteri, Çift ve Aile Terapisti William J. Hiebert’in katılımıyla gerçekleştirilecektir. 

Türkiye’de yürütülen çift ve aile terapisi araştırmalarını desteklemek ve ileride yapılacak araştırmalara zemin hazırlamak amacıyla sözlü ve poster bildiri sunumlarına yer verilecektir. 

Tarih: 16-17 Kasım 2019
Yer: santralistanbul Kampüsü

Sempozyum katılım ücreti:
ÇATED üyesi olmayanlar 300 TL / ÇATED üyesi 200 TL / Öğrenci 150 TL 

Atölye Katılım Ücreti: 

Aşk Hikayeleri Bize Evlilik ve Evliliğin Yaşamsallığı Hakkında Ne Söyler?: 100 TL
Dr. William J. Hiebert (IFTA Genel Sekreteri, Rock Island Evlilik ve Aile Danışmanlık Hizmetleri Yönetici Müdürü)

Psikocoğrafi Sınavda Ayakta Kalmak: Köklerin Dünü, Bugünü, Yarını: 50 TL
Fatma Nur Bayram (Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti, Psikodramatist)

Başka Bir Aile Mümkün: LGBTİ+’ların Aileleriyle Çalışmak (LİSTAG gönüllüsü ebeveynlerin katılımıyla): 50 TL
İzlem Aybastı (Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti)

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, 50 kişilik kontenjan dahilinde sempozyuma ücretsiz katılabileceklerdir. Kayıt sırasında başvuru tarihi esas alınacaktır.
  • Sempozyum ve Atölye kayıtları ayrı olarak yapılmalıdır. Atölye çalışmaları için kontenjan sınırlaması bulunmaktadır ve kayıt sırasında başvuru tarihi esas alınacaktır.

Atölye çalışmaları, Psikoloji, PDR, Sosyal hizmet, Psikiyatri ve Psikiyatri hemşireliği bölümü mezunları ve öğrencilerine açık olacaktır. 

Kayıt ve Bilgi:
Kayıt için catedsempozyum@gmail.com adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.
Kayıt ve ödemeye dair bilgilendirme e-posta aracılığıyla katılımcılara iletilecektir.  

İletişim: ciftveaileterapileriderneği@gmail.com / www.cated.org


Görseller