güncelleme: yayınlama:

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak olan "Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavları"  sınavların patent vekilliği bölümüne ilişkin bir eğitim programı düzenlemektedir.

Tarih: 1-4 Kasım 2019 / 28-29 Aralık 2019, 4 Ocak 2020
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi

Eğitim programının içeriği, önceki yıllarda çıkan sorular ve Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim programı, sınavın genel yeterlik ve mesleki yeterlikten oluşan iki aşamasına yönelik iki modülden oluşmaktadır. İkinci modül tümüyle patent başvuru belgelerinin hazırlanmasına ayrılmış ve katılımcıların bu belgeleri bizzat hazırlama pratiği yapması hedeflenmiştir. Her iki modülde, konunun uzmanları tarafından ele alınacak başlıca konular aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Eğitim süresi ilk modülde 24, ikinci modülde 18 olmak üzere toplam 42 saatten oluşmaktadır. Eğitimin ilk modülü 1-4 Kasım, ikinci modülü ise 28-29 Aralık 2019-4 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim sadece, Patent Vekilliği Sınavı’na katılacak olan vekil adaylarına değil, bilgi ve deneyimlerini geliştirmek isteyen patent vekilleri ile bu alanda çalışan ya da çalışmak isteyen herkese açıktır. İkinci modüle katılım için ilk sınavdan başarılı olunması beklenmemektedir.

Eğitimciler:
Prof.Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Doç.Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Dr.Öğr. Üyesi Özgür Öztürk (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Öğr.Gör. Eda Çataklar (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Avrupa Patent Vekili Volkan Hamamcıoğlu (Arçelik A.Ş.)
Marka Vekili İrem Çağlar (Arçelik A.Ş.)

Katılımcı sayısı:
Eğitim en az 12, en çok 30 kişi ile gerçekleştirilecektir. 

Eğitim ücreti: 2.000 TL 
BİLGİ mezunları için: 1.750 TL 
Stajyer avukatlar için: 1.750 TL 
En az 4 kişiden oluşmak şartıyla gruplar için: 1.750 TL 
Yukarıda belirtilen ücretler KDV dahil tutarlardır ve her iki modülü de kapsamaktadır. Program bir bütün olup, yalnızca bir modüle kayıt alınmamaktadır.

Başvuru:
Kayıt ve bilgi için: Eda Çataklar eda.cataklar@bilgi.edu.tr / 0212 311 52 92 n


PROGRAM

Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına Hazırlık Modülü

1 Kasım 2019, Cuma 
18.00-22.00
Fikri mülkiyet hukuka giriş – Program ve sınav hakkında bilgiler (E. Çataklar)
Tasarım hukuku (E. Çataklar)
    - Tasarımın korunması için aranan koşullar
    - Korumanın kapsamı ve koruma dışı haller
    - Hak sahipliği ve gasp
    - Tescilsiz koruma
    - Davalar ve sözleşmeler
Tasarım tescili (İ. Çağlar)
    - Ulusal tescil süreci
    - Tasarım tescil başvurusu, sınıflandırma ve çoklu başvuru
    - Başvurunun incelenmesi
    - Tescil ve yayım
    - İtiraz
    - Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması
    - Avrupa Birliği Tasarım Tescili Sistemi (RCD) 
Geçmiş yılların sorularının çözümleri (İ. Çağlar)
Vekillik ve disiplin hükümleri (V. Hamamcıoğlu)

2 Kasım 2019, Cumartesi
09.00-13.00 / Öğle arası / 14.00-18.00

Patent hukuku (Ö. Öztürk)
    - Ulusal patent/Avrupa patenti/Uluslararası patent başvurusu
    - Patent belgesinin anatomisi
    - Patentlenebilir buluşlar ve istisnalar
    - Patent verilebilirlik şartları
    - Buluş bütünlüğü, buluşun açıklanması: Tarifname ve istemler
    - Rüçhan hakkı ve Paris Sözleşmesi
    - Patent isteme hakkı
    - Patent hakkının kapsamı
    - Patent hakkı üzerinde hukuki işlemler, hakkın devri ve lisans
    - Patent hakkının sona ermesi

3 Kasım 2019, Pazar
09.00-13.00 / Öğle arası / 14.00-18.00

Patent tescili
     - Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
    - Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayınlanması
    - Başvurunun yayınlanması ve etkileri
    - İnceleme talebi ve inceleme raporunun düzenlenmesi
    - Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi
    - Patent başvurusu ve patentte yapılacak değişiklikler, başvurunun geri çekilmesi
    - İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi
    - Ücretler
    - İtiraz

4 Kasım 2019, Pazartesi
18.00-22.00

Ticaret hukuku (G. Okutan Nilsson)
    - Tacir
    - Ticaret sicili
    - Ticaret unvanı ve işletme adı
    - TTK’nın haksız rekabete ilişkin hükümleri
Medeni hukuk ve borçlar hukuku (Y. Tosun)
    - MK’nın başlangıç ve kişilere ilişkin hükümleri
    - TBK’nın vekalet sözleşmesine ilişkin hükümleri

Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavına Hazırlık Modülü

28 Aralık, Cumartesi
10.00-13.00 / Öğle arası / 14.00-17.00

Patent Başvurusu Tarifname ve İstem Takımı Hazırlanması (V. Hamamcıoğlu)

29 Aralık 2019, Pazar
10.00-13.00 / Öğle arası / 14.00-17.00
Patent Başvurusu Araştırma/İnceleme Raporuna Yanıt Hazırlanması ve Tasarım Başvuruları (V. Hamamcıoğlu)

4 Ocak 2019, Cumartesi
10.00-13.00 / Öğle arası / 14.00-17.00 
Vaka Çalışmaları (V.Hamamcıoğlu)

Görseller