güncelleme: yayınlama:

Değişen İklimde Geleceğin Şehirleri

Değişen İklimde Geleceğin Şehirleri

Tarih: 13 Kasım 2019 / 14:00 - 16:30

Yer: santralistanbul Kampüsü / Enerji Müzesi Seminer Odası


Dünya nüfusunun yüzde 55’i kentlerde yaşamakta ve bu oranın ilerki yıllarda artması tahmin edilmektedir. Kentler, enerji, gıda, su tüketimi ve ulaşım talepleri ile hem krize yol açmakta hem de bu krizden fazlası ile etkilemektedir. Değişen iklim, kentlerin de mercek altına alınmasına neden olmuş, azaltım ve uyum politikaları açısından kentlerde neler yapılabiceğinin tartışılmasını elzem hale getirmiştir. Konunun uzmanları ile Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bu önemli konuyu tartışmaya açmaktadır. Hepimiz için hayati mesele arzeden bu tartışmaya katımınızı bekleriz.