güncelleme: yayınlama:

Sempozyum: Kadına Yönelik “Erk”ek Şiddetiyle Mücadele

Sempozyum: Kadına Yönelik “Erk”ek Şiddetiyle Mücadele

Sorunlar ve Çareler

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Ceza Hukuku Derneği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

 

Tarih: 7-8 Aralık 2019

Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Mahkeme Salonu

PROGRAM

7 ARALIK 2019

Açılış Konuşmaları (10.10-10.30)

Prof. Dr .Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Av. Mehmet İpek (Türk Ceza Hukuku Derneği)

 

Ana Konu Konuşmacısı (10.30-11.00)

Prof. Dr. Türkan Yalçın (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Türk Ceza Hukukunda Kadın

1. Oturum (11.00 – 12.30)

Oturum Başkanı:  Av. Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu)

- Kadına Yönelik Şiddeti Kavramsallaştırmak  Prof. Dr. Yakın Ertürk  (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

- İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye  Prof. Dr. Feride Acar  (Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

- Yargısal Cinsiyetçilikten Mağdur Odaklılığa: Şiddet Karşıtı Hukuku Etkili Kılmak  Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- Kadına Yönelik Şiddet Davalarında Devletin Pozitif Yükümlülüğü  Av. Tuğçe Duygu Köksal (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi)

Soru - Cevap

Öğle Arası (12.30 – 13.30)

 

2. Oturum (13.30 – 14.45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamide Zafer (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- TCK’nın Cinsel Saldırı Suçuna İlişkin Düzenlemesi Mağdurun Cinsel Özgürlüğünü Korumaya Elverişli mi?  Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarla İlgili Yargıtay Kararlarına İlişkin Eleştirel Bir Yaklaşım  Dr. Öğr. Üyesi R. Murat Önok (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- Ceza Hukuku Bakımından Israrlı Takip   Dr. Öğr. Üyesi M. Buket Soygüt (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Soru - Cevap

Ara (14.45 – 15.00)

3. Oturum (15.00 – 16.30) 

Oturum Başkanı: Av. Hasan Fehmi Demir (İstanbul Barosu)

- Kadın Cinayetleri, Feminist Mücadele ve Dava Takipleri  Uzm. Dr. Gülsüm Önal  Kav  (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu)

- Cezasızlığın Kadın Cinayetlerini Teşvik Rolü  Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan (Yakın Doğu- Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- Viktimoloji ve Kadın  Dr. Öğr. Üyesi Ozan Ercan Taşkın (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- Ceza Muhakemesinde Suç Mağduru Olarak Kadının Hakları  Dr. Öğr. Üyesi Asuman Aytekin İnceoğlu  (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Soru - Cevap

 

8 ARALIK 2019

4. Oturum (10.00 – 11.30)

Oturum Başkanı:  Av. Fikret İlkiz  (İstanbul Barosu)

- Şiddetin İzini Sürmek  Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

- Şiddet Davalarında İspat Sorunu  Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbirler  Av. Selin Nakıpoğlu  (İstanbul Barosu)

- Tedbirlere Kriminolojik Açıdan Yaklaşım  Dr. Öğr. Üyesi Galma Akdeniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Soru - Cevap

Ara (11.30 – 11.45)

 

5. Oturum (11.45 – 13.15) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- İşyerinde Mobbing ve Taciz  Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- Medyada Kadına Yönelik Erkek ŞiddetProf. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni)

- Nafaka Meselesi  Av. Hülya Gülbahar (İstanbul Barosu)

- Kadının Soyadı  Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Nilay Şenol (Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Soru - Cevap

Öğle Arası (13.15 – 14.15)

6. Oturum  (14.15 – 15.45)

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Vesile Sonay Evik (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

- Feminist Mücadelede Mor Çatı  Gülsun Kanat Dinç  (Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı)

- Ceza Hukuku Kapsamında Düzensiz Göç ve Kadına Karşı Şiddet  Av. Ayşegül Yalçın Eriş  (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği SGDD-ASAM)

-  Psikoloji Perspektifinden Cinsiyet Temelli Şiddet   Öğr. Gör. Duygu Buğa (İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

-  Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele  Dr. Öğr. Üyesi Seda Kalem  (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Soru - Cevap

Kapanış (Genel Değerlendirme ve Öneriler) (15.45 – 16.15)

Av. Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu)

 

Sempozyum herkese açık olup, önceden kayıt gerekmemektedir.


İletişim: buket.arslan@bilgi.edu.tr