güncelleme: yayınlama:

Sağlık Söyleşileri Seminerleri

Sağlık Söyleşileri Seminerleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından 2015-2016 akademik yılında başlatılan “Sağlık Söyleşileri Seminerleri” serisinin devamı olarak 3 yeni seminer yapılacaktır. Seminerlerde alanında uzman kişiler tarafından sağlıkta güncel konular tartışmaya açılacaktır. Seminerlerimize tüm BİLGİ’liler  davetlidir.

Sağlık Söyleşileri 6: Sağlıkta İnovasyon

Sağlık, yoğun emek ve teknoloji gerektiren bir alandır. Teknolojideki gelişmeler ise inovasyonun itici güçlerindendir. Sağlık sektöründe, özellikle internetin ülkemize girmesi ile dijital dönüşümün içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Dijital hastaneden, akıllı hastaneye, robotik cerrahiden 3D yazıcılar ile organ protezlerine kadar pek çok inovatif ürün gerek yönetsel sistemlerde, gerekse tıbbi hizmetlerde yerini almıştır. Bu panelde, hayatımıza yeni giren bu inovatif ürünlerin, pratiklik, deontolojik, hukuki ve yönetsel işlevselliği açısından irdelenecektir.

 

Tarih: 19 Aralık 2019, Perşembe

Saat: 13:00-15:00

Yer : Dolapdere Kampüsü-D315

Konuşmacılar:

Avukat Başak Ozan Özparlak / Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka ve Hukuk

Dr. Öğr.Üy. Hilal Kamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü) /HBYS Sistemlerini Destekleyen Yapay Zeka Uygulamalarına Bir Örnek: Randevu Hatırlatma Sistemleri

Dr. Reyhan Erez (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü)  / Teletıp Sağlık Hizmetlerinde Devrimsel Yenilik


TAMAMLANAN SEMİNERLER


Sağlık Söyleşileri 5: Tüm Yönleriyle Sağlıkta Şiddetin Analizi

Şiddet ya da diğer adıyla saldırganlık (hangi türde ve hangi yolla olursa olsun), günümüz psikolojisinin geldiği noktada bir içgüdü veya doğuştan gelen bir davranış olarak değil bir öğrenme davranışı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla saldırganlık, temelde bireyin başkalarında gözlemlediği ve kendince çözüm yolu olarak gördüğü ve uyguladığı, başka bir ifade ile ağırlıklı olarak taklit ettiği bir davranıştır. Bu taklidin ise birey bakımından hem bireysel hem de sosyolojik nedenleri vardır. Konu, çocukluk yaşantılarından kişilik bozukluklarına, ebeveyn tutumlarından eğitim sistemine, öğrenilmiş iletişim biçimlerinden müfredatlara, düşünme ve problem çözme davranışından medya etkisine kadar geniş bir yelpazede sağlıkta şiddet bağlamında saldırganlık davranışında rolü olan tüm etmenler ele alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Tarih: 12 Aralık 2019, Perşembe

Saat: 13:00-15:00

Yer: Dolapdere Kampüsü -D315

Konuşmacılar:

Dr. Öğr.Üy. Halis Özerk (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü)/ Şiddetin Psikososyal Analizi

Dr. Nevzat Aytekin / Hekim Gözüyle Sağlıkta Şiddet

Dr.Öğr.Üy. Onur Yarar (Okan Üniversitesi SHMYO Müdürü) / Sağlık Yöneticisi Gözüyle Sağlıkta Şiddet


Sağlık Söyleşileri 4: Sosyal Psikoloji Odasında Hipnozdan Uyanış 

Günlük yaşamda bazen farkında olmadan sistematik bir biçimde duyarsızlaştırıldığımız bazen de bile bile  "normalleştirdiğimiz" olaylar ve durumlar vardır. Bu olay ve durumları zaman geçtikçe ve genellikle kabul düzeyinde algılamaya başlarız. Çünkü  arka planındaki şifrelerin ayırdında olmayız. Bu ayırdında olunmayışla ilgili bilişsel ve duygusal durum aslında ne yaptığını bilen "tasarımcıların" oluşturduğu, bir sosyal hipnoz durumudur. Sosyal hipnozda olunduğu sürece de "tasarımcılar" hedeflerine ulaşacaklardır. Sosyal hipnozdan uyanma ise bu mekanizmaların şifrelerini çözmekle ilişkilidir. Seminer; Sosyal Psikoloji' nin kuram ve prensiplerine dayalı olarak, bu uyanışın şifrelerini aktarmaya, uyanışı sağlamaya, sonraki süreçlerde de uyanık kalmaya ve sorgulama yoluyla yaşanmaya değer bir yaşamın yolunu gösterebilmeyi amaçlamaktadır.

Tarih: 4 Aralık 2019, Çarşamba

Saat: 15:00-16:00

Yer : Dolapdere Kampüsü, D315

Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Halis ÖZERK (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü)