güncelleme: yayınlama:

Tarih Konuşmaları: Timur'un Seferlerini Meşrulaştırmada Mutezile'nin Rolü

Tarih Konuşmaları: Timur'un Seferlerini Meşrulaştırmada Mutezile'nin Rolü

Konuşmacı: Ertuğrul Ökten (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Tarih Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Bu konuşmada, Mutezili düşüncenin içerdiği belli bazı fikirlerin Timur'un siyasi-askeri projesinin nasıl önünü açtığı ele alınacaktır. Sadeddin Taftazani (ö. 1390) ve daha sonra Timur'un maiyetine katılan Abdulcabbar b. Numan (ö.?) Timur'un yanında bulunan ideologlardan ikisidir. Timur büyük seferlerini Mutezile karşıtı olan Taftazani öldükten sonra, Hanefi-Mutezili olan Abdulcabbar ona katılınca gerçekleştirmiştir. Bu konuşma, Abdulcabbar'ın temsil ettiği Mutezili çizginin Timur'un eylemlerine meşruiyet zemini sağlamış olabileceği düşüncesine dayanır. Özellikle iki Mutezili fikir, -menzile beyn menzileteyn (kafir ve mümin pozisyonları arasında günahkar olabilme imkanı) ve Cemel Savaşı'nda karşıt taraflarda duran Hz. Ali ve Ayşe'nin ikisinin birden haklı olması-, kendisi de Sünni olan Timur'un Sünni dünyaya saldırabilmesine imkan vermiş olabileceği düşünülmektedir. Konuşmada bu fikirler, incelenecektir.

 

Tarih: 11 Aralık 2019

Saat: 16.00-18.00

Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası, Z05

Görseller