güncelleme: yayınlama:

Panel: New Horizons Through Changing Perspectives / Research and Innovation in Psychodrama

Panel: New Horizons Through Changing Perspectives / Research and Innovation in Psychodrama

Avrupa Psikodramatistler Derneği Araştırma Kurulu Toplantısı kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih: 5-8 Mart 2020 

Yer: santralistanbul Kampüsü

Psikodrama Araştırma Kurulu'nun amacı psikodramanın bilimsel araştırma metodolojileri ile buluşmasına aracı olmaktır. Toplantı sırasında Psikodrama eğitim süreçlerinin nicel ve nitel izleme değerlendirilme yöntemleri ile desteklenmesi üzerine araştırmaların ve panellerin yürütülmesi hedeflenmektedir. Araştırma tasarımları, araştırma metotları ve sonuçlarının ele alındığı toplantının bir diğer hedefi psikodramatistler arasında bir sosyal ağ yaratmak ve bilimsel araştırma odağını gündemde tutmaktır.