güncelleme: yayınlama:

Estetik ve Sanat Felsefesi

Estetik ve Sanat Felsefesi

Eğitmen: Mehmet Altuğ Ersoy 

Tarihler: 13, 20, 27 Şubat, 5-12 Mart 

Saat: 16.00-18.00 

Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-305

 

“Doğada güzel” ile “sanatta güzel” farklı mıdır? “Güzellik” öznel mi yoksa nesnel midir? “Beğeni yargıları” ne tür yargılardır? “Sanatsal bilgi”den söz edilebilir mi? Sanatla etik arasında bir ilişki var mıdır? Sanat yapıtları ne tür varlıklardır? Buna benzer birçok soruyu ele alıp estetik deneyim, tutum ve yargıyı farklı sanat dalları üzerinden ayrı ayrı irdeleyeceğiz.

Bunun yanında farklı estetik anlayışlar, teoriler, tavırlar ve yansıtmalar hakkında bilgilenip, hep birlikte çözümlemeler ve sorgulamalar yapacağız. Eğitimin ana hedefi, dünyaya estetik açıdan bakabilmek ve hayatı daha nitelikli olarak algılamaktır.

Katılım Sertifikası almaya hak kazanmak için yapman gerekenler çok basit: 5 modülden 3’üne katılıp, tarafınıza yollanan formu doldurmak. 

 

Mehmet Altuğ Ersoy

Alman Lisesi, İÜ İşletme Fakültesi ve EAÜ Felsefe Bölümü'nde eğitim aldı. Takiben Psikoloji, Terapi, Hipnoz ve Editörlük alanlarında sertifikasyon eğitimleriyle devam etti. Felsefi Danışmanlık mesleğinin yanı sıra özel eğitim kurumlarında düşünce, felsefe, estetik, etik, ezoterizm ve psikoloji ile ilgili eğitimler veriyor. Birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda konuşmacı ve eğitmen olarak seminerler düzenliyor, konferanslar veriyor. Kilosophia isimli bir kitabı basım aşamasında. Tüm bunlara ek olarak Türkiye'de ilk kez felsefi ve psikolojik bakış açısıyla Film Okuması Workshopları düzenliyor.

 

Kayıt için: talent.bilgi.edu.tr