güncelleme: yayınlama:

Spor Politikası Atölyesi

Spor Politikası Atölyesi

Mega spor etkinliklerinin faydaları: Bir mit mi yoksa gerçeklik mi?

Konuşmacı: Dr. Danyel Reiche (American University of Beirut)

Tarih: 24 Şubat 2020

Saat: 10:00-15:00

Yer: santralistanbul Kampüsü

Önemi ve boyutundan ötürü ekonomik ve sosyal etki potansiyelinin yanı sıra yüksek düzeyde medya görünürlüğüne sahip olan uluslararası ölçekteki mega etkinlikler, spor politikası literatüründe geniş yer tutar ve çarpışan fikirlere sahne olur.  Mega etkinlikler ve bu alandaki güncel çalışmalarla ilgili bilgi vermeyi hedefleyen atölye, katılan lisansüstü öğrencilerin bu alandaki deneyimli akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunabileceği bir platform sunmayı amaçlıyor. 

 

Atölyede American University of Beirut’tan Dr. Danyel Reiche “Gelişmekte olan Ülkelerde Spor Etkinliklerinin Mirasları: Lübnan Örneği (Legacies of Mega-Sporting Events in Developing Countries: A Case Study of Lebanon)” başlıklı sunumuyla davetli konuşmacı olarak yer alıyor. BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Cem Tınaz ise “Başarısızlıkla Sonuçlanan Olimpiyat Adaylıklarının Etkileri: Chicago, Manchester ve İstanbul karşılaştırması” başlıklı bir sunum yapacak.

Sunumların ardından katılımcıların aktif olarak yer alacakları etkinliğin ikinci bölümünde uluslararası spor etkinlikleri ekseninde spor politikası literatüründeki aşağıdaki güncel sorular tartışılacak:

•        Spor etkinlikleri altyapı sporuna ne şekilde fayda sağlayabilir?

•        Spor etkinlikleri aracılığıyla ekonomik bir fayda yaratmak gerçekten mümkün mü?

•        Spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak ulusal ve uluslararası itibara nasıl bir katkı sunuyor?

•        Toplumsal meselelerin çözümünde spor etkinlikleri kolaylaştırıcı bir rol üstlenebilir mi?

Sınırlı sayıda katılımcının kabul edilebileceği bu atölyeye spor politikası konusunda akademik çalışmalar yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerini davet ediyoruz.

İlgilenenler, neden katılmak istediklerini belirten ve kısa özgeçmişlerini içeren bir e-posta ile schosst@bilgi.edu.tr adresine başvuru yapabilirler. 

Başvuru son tarihi 22 Şubat 2020 olup, etkinliğimize katılım ücretsizdir. Katılım 15 kişi ile sınırlıdır. Sunumların dili İngilizce olup tartışmalar Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.