güncelleme: yayınlama:

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Okulu

Yaratıcı Düşünen Öğretmen Okulu

Tarih: 7 Kasım 2020

Eğitimler online gerçekleşecek. 

Eğitmen: Eda Albayrak

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi: 

Yaratıcılık; yeni, özgün ve beceriye dayalı bir ürün olarak ortaya çıkmış. Kendine özgü bir problem çözme sürecini içeren, kişinin zekâ unsurlarının da özgün ve üretime dönük kullandığı bir bilişsel yetenektir. 

Doğuştan gelen bir özellik, bir yetenek, benzersiz bir özgünlük olan ve kalıplarla öldürülen yaratıcılığın; eskimiş, alışılmış, bilinenlerin yerine yeniden düşünerek nasıl ortaya çıkarılacağını, nasıl geliştirileceğini uygulayarak öğrenmek yaratıcı düşünme eğitiminin temelini oluşturur.

Bu eğitim programı, öğretmenlerin yaratıcı düşünme akademik alt yapısını kullanarak yaratıcı düşünme etkinlik ve oyunları hazırlamasını amaçlamaktadır. 

Her eğitim haftasında iki oturum yapılacaktır. İlk oturumdaki çalışmalar tamamen akademik alt yapıyı geliştirmek üzerine, ikinci oturumdaki çalışmalar uygulama, oyun ve etkinlik örnekleri tasarlamaya yöneliktir.

Çalışmaların sonunda özgün bir yaratıcılık dersi programının oluşturulması hedeflenmiştir.

Eğitimler online yapılacaktır.

 

Kimler Katılabilir: Okul öncesi ve ilkokul sınıf ve branş öğretmenleri katılabilir. 

Detaylı bilgi için; 

0212 311 78 78

0212 311 78 09

0212 311 64 64

egitimprogramlari@santralistanbul.org