Her Engel Görünür Değildir

güncelleme: yayınlama:

Daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için engelli bireylerin haklarının farkına varılmalı,  yaşadıkları adaletsizliklerin ve ayrımcılıkların önüne geçilmelidir. COVID-19’un tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata tam ve diğer bireylerle eşit katılımlarının sağlanması ile sosyal dışlanmalarının önüne geçilmesi mücadeleye değer bir hedeftir.

Normal şartlar altında bile eğitim, sağlık hizmetleri, çalışma şartları ve topluma dahil olma konularında eşitsizlik yaşayan engelli bireyleri pandemi daha da derinden etkilemiştir. Dünya Engelliler Günü her sene 3 Aralık’ta anılmaktadır, bu senenin ana teması “Her engel görünür değildir” olarak duyurulmuştur. Pandemi döneminde, hem damgalanma hem de ayrımcılık artmış, engelli bireylerin büyük bir kısmı kopukluk, izolasyon ve ihmalin sebep olduğu ayrımcılık nedeniyle tıbbi tedavi alamaz duruma gelmiştir. 

İnsan haklarını, sürdürülebilir kalkınmayı, barış ve güvenliği sürdürmek için temel koşul engellilerin de her sürece dahil edilmesidir. Engellilerin haklarını gerçekleştirme taahhüdü sadece bir adalet meselesi değil, ortak bir geleceğe yapılan bir yatırımdır.