Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Kurulu tarafından 22 Haziran 2010 tarihinde “Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansta Rekabet Hukukunda oldukça önem taşıyan sorunlara değinilmiş ve önemli çözüm önerileri getirilmiştir.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, çok sayıda Rekabet Kurulu Üyesi ve Rekabet uzmanlarının yanında farklı üniversitelerden pek çok öğretim üyesi ve uygulamadan avukatların katıldığı konferansta özellikle, anlaşma yapılmasının reddi, bağlama satış, fiyat ayrımcılığı, yıkıcı/seçici fiyat konuları üzerinde durulmuştur.