Bilişim Hukukunun 10. Yılı: 2000-2010

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi işbirliğinde, 14 Mayıs 2010 tarihinde Erzincan Üniversite’sinde “Erzincan Üniversitesi&İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukukunun Son On Yılı” başlıklı bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumda, kişisel verilerin korunması, bilişim suçları, e-devlet, e-eğitim, internette fikri hakların korunması konuları tartışmaya açılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber, Hayrunnisa Özdemir, Prof. Dr. Nihat Bulut ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, Prof. Dr. Nihat Bulut, Su Sonkan, Dr. Nilgün Başalp, Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir, Dr. Mahir Ülgü, Doç Dr. Mahmut Koca, Özgür Ozan Arpacı, Dr. Elif Kuzeci, Cengiz Tanrıkulu, Volkan Sırabaşı, Yrd. Doç. Dr. Aytekin Sanalan, Mehmet Salih Gök, Yrd. Doç Dr. Leyla Keser Berber konuşmacı olarak yer almışlardır.