Panel: Ötanazi

güncelleme: yayınlama:

Günümüzde bir hak olup olmadığı tartışılan ötanaziyi her yönüyle ele alan olan bu panel, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Çağdaş Hukukçular Kulübü” tarafından, 17 Mart 2010 günü Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenmiştir. Prof. Dr. Cemal Bâli Akal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Prof. Dr. Şerif Görkey ve Yrd. Doç. Dr. Rağıp Barış Erman konuşmacı olarak yer almışlardır.