Panel: Ekonomik Yaşamda Hukukçunun Rolü

güncelleme: yayınlama:

Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında, “Ekonomik Yaşamda Hukukçunun Rolü” başlıklı panel, 10 Mart 2010 tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Rekabet Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karakelle, Koç Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Kenan Yılmaz, HSBC Bank Baş Hukuk Müşaviri Mine H. Taygun ve Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı adına Ümit Hergüner, söz konusu panelde konuşmacı olarak yer almışlardır.