2021-2022 Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği Başvuru Çağrısı

güncelleme: yayınlama:

2021 - 2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AVRUPA ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 
  

• Başvurular, 27 Şubat 2021, 09:00 – 15 Mart 2021, 17:00 arasında ve online sistem üzerinden alınır.  
• 2021-2022 Akademik Yılı kapsamında hareketliliğe 1 Akademik Yıl, Güz Dönemi ya da Bahar Dönemi’nde katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz bu çağrıda başvurularını gerçekleştirmelidir.  
• Başvuru koşulları, işlem tarihleri ve tüm duyurular için web sayfamızı takipte kalınız. 
• Başvuru yapabilmek için, çağrı metnimizdeki bilgilerin tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.  

 
ASGARİ ŞARTLAR  

• BİLGİ’de örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans/yüksek lisans/doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı aktif öğrenci olmak (Başvuru döneminde kaydını dondurmuş veya SIS üzerinde mezun olmuş görünen öğrenciler başvuramaz.) 
• Lisans öğrencileri için Bilgi’deki ilk dönemlerini başarıyla bitirmiş olmak (Yeni düzenleme gereğince 1. Sınıf öğrencileri de Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ’ne başvuru yapabilir.)  

1) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 

  • Lisans öğrencileri için asgari 2.20/4.00  
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50/4.00  

2) ECTS Kredi Yükü Durumu


• Öğrenim hareketliliği yapılacak yarıyıl/yıl için yeterli sayıda ECTS yükü olması ve faaliyet bitiminde karşı üniversiteden alınan derslerin bu ders yükü yerine saydırılabilmesi  

  • Bir yarıyıl için 30 ECTS, bir akademik yıl için 60 ECTS  
  • Yüksek Lisans öğrencileri için minimum kredi yükü bir yarıyıl için 20 ECTS 


• Mevcut öğrenim kademesi içinde Erasmus+  yükseköğrenim faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi  

3) Yabancı Dil: Gerekli minimum yabancı dil, CEFR level üzerinden B2 seviyesinde İngilizce ‘dir. (Ayrıntılı bilgi duyurunun devamında mevcuttur.)


• Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.  Yandal öğrencileri yandallarından başvuru yapamaz.
• Öğrencilerin alttan kalan derslerinin olması, başvuru yapmalarına engel değildir. Ancak, programdan faydalanmalarını engelleyebilecek kendi bölümlerine ait uygulamaları/ yönetmelikleri dikkate almaları gerekir.  


• Kredi transferi limiti İstanbul Bilgi Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Yaz Okulunun Yürütülmesine ve Başka Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alınmasına Dair Yönerge’ sindeki 3. Maddenin 2.bendince belirlenmiştir. İlgili maddeyi içeren yönetmelik için lütfen tıklayınız:  
 https://www.bilgi.edu.tr/media...  
Bu kurala göre başka yükseköğretim kurumlarından alınmasına izin verilecek derslerin (yurtdışı değişim programları kapsamında alınan dersler de dahildir) kredi karşılıkları, öğrencinin Üniversitede devam ettiği programda almak zorunda olduğu AKTS kredisinin %25’ini aşamaz. 

• ÖNEMLİ: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler bilgiedu.net uzantılı e-posta hesaplarından ve websitelmizden yapılacaktır. Öğrencilerimiz bunun için İstanbul Bilgi Üniversitesi ana web sayfasından Öğrenci e-posta adreslerine SIS sayfalarına giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Bu duyuruları bu adresler üzerinden takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.


 
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:  

• Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve BİLGİ’de transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.  
• Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Erasmus katılım şartlarıyla ilgili kararları görüntülemek için TIKLAYINIZ
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuruların uygunluğuyla ilgili Enstitü’den teyit alınarak sonuçlar açıklanacaktır. Buradaki şartlara uymayan veya Enstitü’nün onay vermediği öğrenci başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 
Yabancı Dil Puanı  

COVID-19 nedeniyle üniversitemiz bünyesinde bir yabancı dil sınavı düzenlenememektedir. Bu nedenle elinizde var olan BILET sınavı skorlarınızla veya başvuru çağrısında geçerli olduğu belirtilen ulusal veya uluslararası sınav türlerinden elde edeceğiniz skor ile başvuruda bulunabilirsiniz. 

• Faaliyetten yararlanmak isteyen öğrencilerin Erasmus+ Dil Sınavı’ndan asgari B2 seviyesinde yabancı dil notuna sahip olmaları gerekir. Öğrenciler, gerekli dil puanını ibraz edebilmek için aşağıdaki seçeneklerden birini yerine getirmelidir: 

• Önceki yıllarda katılım sağlanmış Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, asgari 70/100  
• Son beş yıl içinde alınmış YDS, e-YDS, YÖKDİL, asgari 70/100  
• BILET2/ BILET 3/Level 5 AT, asgari 70/100  
• Son iki yıl içinde alınmış IELTS, asgari  
• Son iki yıl içinde alınmış Toefl-IBT, asgari 84  

• Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip sınav skorunu da online başvuru platformunda ilgili alana yazmalıdır ve bu skorun belirtildiği resmi belgeyi sisteme yükleyerek başvuruyu tamamlamalıdır.  

- BILET2, BILET3 ya da LEVEL 5 AT sınavı için belge yükleycek öğrencilerin, belgelerine mutlaka notlarının 100 üzerinden kaç olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu belge için ise, SIS sisteminizdeki belge talep kısmında "Diğer" seçeneğini seçip, Erasmus programı için kullanacağınızı ve bu nedenle puanınızın 100 üzerinden belirtilmiş şekilde belgenin iletilmesi gerektiğini belirtmeniz gerekiyor.

• Geçerli dil sınavı skoru bilgisini kullanarak başvuru yapan bir öğrenci, skorunu başka bir dil sınavıyla değiştiremez. o İngilizce dışındaki diller için ÖSYM’nin eş değerliliklerini kabul ettiği sınavlardan en az B2 seviyesinde bir dil skoru sunulması gerekmektedir. Kabul edilen Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca dil sınavları için lütfen bakınız: https://dokuman.osym.gov.tr/pd... 

Online Başvuru 


Başvuru linki: era.bilgi.edu.tr


• Başvuru tarihi: 27 Şubat 2021 09:00 - 15 Mart 2021 17:00 
• Başvuru adımlarının anlatıldığı video için tıklayınız. 
• Sisteme giriş için bilgiedu.net e-mail adresinizi ve şifrenizi kullanmalısınız. 
• Daha önceden ön başvuru adımını tamamladıysanız tekrar yapmanıza gerek yoktur. Var olan BİLGİ e-mail adresiniz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. 
• Başvurunuzun geçerli sayılması için, sistemdeki ”Başvuru İşlemini Tamamla” butonu ile sonlandırılması gerekir. Sonlandırılmayan ve imzalı başvuru belgesi Erasmus Ofisi’ne iletilmemiş başvurular geçersizdir.  
• Herhangi bir nedenden ötürü başvurusu geçersiz sayılan öğrenciler e-posta ile ayrıca bilgilendirilecektir. 


Ofise teslim edilmesi gereken belgeler: 

• İmzalı ONLINE başvuru formu (online başvuru tamamlandıktan sonra sistem oluşturacaktır. İmzalanıp erasmus@bilgi.edu.tr ye email yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Online sisteme yüklenmesi gereken belgeler: 

• “Student Profile” belgesi;  SIS sayfalarından temin edilir ve en son ortalamalarının görüldüğü belgedir. Örnek Student Profile belgesi için tıklayınız.  

• “Course Status”  belgesi; SIS sayfalarından temin edilir ve mezun olmak için alması gereken dersleri ve kredileri gösteren belgedir. Örnek Course Status belgesi için tıklayınız.  

• Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve BİLGİ’de transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesine ait resmi transkript sisteme yüklenmelidir.   

• Sisteme skoru girilmiş olan yabancı dil skorunu kanıtlayıcı belgenin yüklenmesi (sınav tarihini net  bilmeyen öğrencilerimizin, yılını doğru girecek şekilde egün ve ayı rastgele seçerek başvuruda ilerlemeleri uygundur.)


Online Başvuru Sonrası 

Başvurusunu online sistemde başarıyla tamamlamış öğrenci, aşağıda belirtilmiş belgeleri son başvuru tarihi olarak belirtilen 15 Mart 2021 saat 17:00’ye kadar Erasmus Ofisi’ne  email üzerinden erasmus@bilgi.edu.tr adresine teslim etmekle yükümlüdür. İlgili başvuru belgelerini belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacaktır. 
 
 

 
Değerlendirme


Erasmus Ofisi, aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre, başarı sıralaması hazırlayarak websitesinde hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin listesini yayınlayacaktır: 


ÖLÇÜT AĞIRLIKLI PUAN 

Akademik başarı düzeyi (GNO)  %50 (100'lük sistem)  
Yabancı dil puanı %50 (100'lük sistem)  
Şehit ve gazi çocukları (belgelendirmek koşulu ile)  +15 puan  
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan  
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı başvuru sürecinde ibraz etmesi gerekir)  
+10 puan 
Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan hibeli veya hibesiz her faaliyet için  -10 puan  
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma  -10 puan  
Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde, tanınan süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler  -10 puan  
Aynı dönem iki faaliyet için (öğrenim ve staj) başvuran adaylar (Hangi faaliyet türünden puan kesintisi yapılacağı konusunda öğrenciden dilekçe alınacaktır)  -10 puan  
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan  

 
Anlaşmalı Kurumlar 


Bölümünüzün sahip olduğu anlaşmalar, başvuru sayfasındaki yer alan anlaşma listesinde "Anlaşmalı Üniversiteler" sekmesinden yer almaktadır. Bölümüzün sahip olduğu anlaşmalı okulları, anlaşmaları, güncel kota ve dil yeterlilik bilgilerini edinmek için lütfen bu listeyi dikkatle inceleyiniz. Tercihlerin yalnızca bu listede yer alan bilgiler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.  

Öğrenciler ERA üzerinden maksimum 5 üniversite tercihi yapabilir.

Liste 27 Şubat 2021'e kadar güncellenecektir, 27 Şubat'a kadar yayınlanmış hali taslak halidir. Lütfen bunu dikkate alarak anlaşmaları değerlendiriniz.


Üniversite Tercihleri ve Yerleştirme 

  • Öğrenim hareketliliği için, başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerden, belirtilen tarih aralığında online sistem üzerinden tercihler alınacak ve başarı sırasına göre otomatik yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme listesi Erasmus Ofisi web sayfasında yayınlanacaktır. 
  • Öğrenciler, üniversite tercihlerini yapmadan önce, bölümünün Erasmus anlaşmalarını Erasmus Ofisi  web sayfasında yer alan “Anlaşmalı Üniversiteler” sekmesinden incelemelidir. 
  • Anlaşmalı olunan kurumun eğitim dili İngilizce olmayabilir ve öğrencilerden başka bir dilde yeterliliklerini gösteren dil sertifikası isteyebilir. Üniversitelerin eğitim dillerini araştırmak öğrencilerin sorumluluğundadır. 
  • Anlaşmalı olunan bölüm, BİLGİ’de öğrencinin öğrenim gördüğü bölümle tamamen aynı bölüm olmayabilir. Ancak, gerekli ECTS yükünü karşılayacak ders bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu nedenle, tercih yapmadan önce, ilgili kurumun Erasmus web sayfası incelenmeli ve Erasmus öğrencilerine sunulan dersler, okul ve kampüs hayatı hakkında bilgi alınmalıdır. 
  • Tercih edilecek kurumun başvuru şartlarını incelemek öğrencinin sorumluluğundadır. Tercih ettiği kurumun başvuru şartlarını sağlayamayan öğrenciler, ilgili kurumdan kabul alamayabilir. 

Tercihler yapılmadan önce, öğrenciler tercihinin uygunluğu için, Bölüm değişim Koordinatörleriyle iletişim halinde olmalıdır. Bölüm Değişim Koordinatörleri listesi için bakınız:   
https://www.bilgi.edu.tr/tr/international/kuresel-yetenek-yonetimi-merkezi/erasmus-programlari/erasmus-departman-koordinatorleri/

Hibe  


Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanmak, hibe alınacağını garanti etmemektedir.  Hak kazanan öğrenci sayısına ve Erasmus Ofisi’nde bulunan hareketlilik bütçesine göre Bilgi Üniversitesi Erasmus Komisyonu ile kararlaştırılarak öğrencilerin kısmi ya da tam hibelendirme durumları websitesinde duyurulacaktır.

Ulusal Ajans tarafından, ilgili akademik yıla ait hibenin BİLGİ’ye aktarılmasının ardından, Erasmus Ofisi, hibe almaya hak kazanan öğrencilerin listesini yayınlayacak ve değişiklik olması halinde listeyi güncelleyecektir.  

İsteyen öğrenciler, hibe hakkından feragat ederek hibesiz olarak da hareketliliğe katılabilirler.

COVID-19 koşullarına özel olarak, öğrencinin seçildiği üniversitenin gideceği dönemde eğitimini tamamen online yapacağını duyurması halinde, öğrenci eğer yurtdışına çıkmadan Türkiye’de karşı üniversitenin online eğitimine katılacaksa eğer hibe alamayacaktır. Sadece yurtdışında bulunacak öğrencilerimiz hibelendirilebileceklerdir.  

Aylık hibe miktarları* aşağıdaki tablodan incelenebilir.  


 
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) 
500 Avro

3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye  


Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) 
300 Avro


 
Hibe süreci hakkında ayrıntılı bilgi için başvuru sayfasında yer alan “”Hibeler ve Ödeme Koşulları” sekmesini inceleyiniz.  
Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği ve Kısıtlı İmkanlara Sahip Öğrenciler için Ek hibe imkanları ile ilgili bilgi için websitemizdeki ilgili başlığı incelemek için tıklayınız