Öğrenim Hareketliliği

Öğrenim Hareketliliği

2023-2024 Erasmus+ Anlaşmalı Üniversiteleri için TIKLAYINIZ. (Liste yeniden güncellenecektir ancak listedeki çoğu üniversite ile anlaşmalarımız devam etmektedir.)

Not: Erasmus+ Avrupa kapsamında anlaşmalarımızda bulunan Birleşik Krallık, AB'den ayrılmaları sebebiyle Erasmus programından da ayrılmıştır. Bu sebeple tercih listenizi oluştururken bu bilgiyi gözetmenizi rica ederiz.

2024 - 2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AVRUPA ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ - 2023-1-TR01-KA131-HED-000119987 Numaralı Proje Dönemi Başvuru Çağrısı için tıklayınız.

2024 - 2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AVRUPA ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ - 2023-1-TR01-KA131-HED-000119987 Numaralı Proje Dönemi Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

2024-2025 Akademik Yılı 2023 Projesi Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

 

Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle başvuru yapan ve hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik etmek isteriz.

Tüm duyuruyu detaylıca ve dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz.

2024-2025 Akademik Yılı Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapan öğrencilerimiz sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiye Turna Portal üzerinden de ulaşabilir.

Başvuru çağrısı duyurusunda belirtilen süre zarfında gerekli belgelerini çevrimiçi platformlara yükleyip başvurusunu iletmiş olan tüm öğrencilerimizin başvuruları değerlendirilmiştir.

Belgeleri tam olan tüm öğrencilerimiz, %50 dil puanı ve %50 bölüm genel not ortalamasından oluşan Erasmus yerleştirme skoruna göre sıralanarak, üniversite tercih sıraları doğrultusunda partner üniversitelerin kontenjanları çerçevesinde yerleştirilmiştir.

Ofisimizin 2023 Proje bütçesinde öğrenim hareketliliği için bulunan hibe miktarı 281.000 Avro’dur. Türkiye Ulusal Ajansı'nın Erasmus+ 2023 Proje dönemi için ilan ettiği aylık hibe miktarları doğrultusunda, bütçeye uygun olarak maksimum öğrenciye hibe desteği sağlayabilmek için Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimize üniversite genelindeki Erasmus yerleştirme skoru sıralaması temel alınarak ilk 156 öğrenci için KISMİ HİBELENDİRME uygulanmıştır.

Hibe almaya hak kazanan öğrencilerimiz yeşil renk ile “Sonuç” kısmında “Kabul Hibeli” olarak, hibesiz katılım hakkı kazanan öğrencilerimiz ise mavi renk ile “Sonuç” kısmında “Kabul Hibesiz” olarak belirtilmiştir.

**** 2023-1-TR01-KA131-HED-000119987 Numaralı Proje Dönemi bitiş tarihi 31.07.2025'tir. Bu proje dahilinde giden öğrencilerimiz hareketlilik sonrası dönüş evraklarını en geç 31.07.2025 tarihine göre düzenlemeli ve ofisimize teslim etmelidir.

Buna göre listede ilk 156’da olan öğrencilerimizden;

 • Öğrenim Hareketliliğine sadece güz dönemi ya da sadece bahar döneminde katılacak öğrencilerimiz, yerleştikleri ülkeye göre en fazla 3 ay X 450 veya 3 ay X 600 Euro hibe alacaktır.
 • Kabul mektuplarındaki hareketlilik süresi en az 3 ay olmasına rağmen eğitim alınacak üniversitede fiziksel olarak 3 aydan az kalınması durumunda sadece ülkede kalış süresi için hibe verilecektir. (Fiziksel olarak 90 gün kalınmasa dahi, eğitim süresinin minimum 60 gün olması zorunludur.)
 • Güz ve bahar dönemlerini (bir akademik yıl) tercih eden ve hibe almaya hak kazanan öğrencilere yalnızca bir dönem (3 ay) kısmi olarak hibe tahsisi yapılacaktır.
 • Hibe almaya hak kazanmış bir öğrencimizin Erasmus hakkından feragat etmesi durumunda, hibe hakkı sıradaki bir sonraki öğrenciye geçecektir. Bu durumda, ofisimiz öğrenciyle doğrudan e-posta üzerinden iletişime geçecektir.

Feragat sonucunda sıranın yedek listesinde bulunan bir öğrenciye geçmesi durumunda, hibeli veya hibesiz olarak yerleştirilme durumu yine e-posta üzerinden bildirilecektir.

İlk 156 dışında kalan ve “Kabul Hibesiz” olarak görünen öğrencilerimiz diledikleri takdirde hibesiz olarak katılım sağlayabilirler. Bu durumdaki bir öğrencimize hibe hakkı çıkması durumunda bildirim e-posta üzerinden yapılacaktır.

Başvuruları uygun olduğu halde üniversite kontenjanından ötürü herhangi bir üniversiteye asil yerleşememiş, turuncu renk ile "Yedek" olarak belirtilen öğrencilerimiz, tercih sıralarına ve tercih ettikleri üniversitenin dil puanı uygunluğuna göre, yerleşme potansiyellerinin olduğu üniversiteye yedek öğrenci olarak listelenmişlerdir. Bu öğrencilerimiz, kazanan olarak listelenen bir öğrencimiz hakkından feragat etmesi durumunda hak kazanır konuma gelir ise kendileri ile ofisimiz tarafından iletişime geçilecektir.

Hakkından feragat edip iptal etmek isteyen öğrencilerimiz, en geç 1 Nisan 2024 gününe kadar iptal talep dilekçesi doldurup erasmushelpdesk@bilgi.edu.tr adresine iletebilirler.

Bu tarihten sonra iptal yapılması halinde, öğrencinin bir sonraki Erasmus başvurusunda skorundan 10 puan düşülecektir.

Tüm e-posta iletişimleri BİLGİ uzantılı e-posta adresleri üzerinden gerçekleştiğinden, BİLGİ e-posta adreslerinizi sık sık kontrol etmeniz ve ofisimizle bu e-posta adreslerinden iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerimizin süreçlerine dair tamamlamaları gereken evraklar ve detaylara ilgili linkten ulaşılabilir:

https://www.bilgi.edu.tr/tr/international/kuresel-yetenek-yonetimi-merkezi/erasmus-programlari/erasmus-avrupa/giden-ogrenci/ogrenim-hareketliligi/

Tüm süreçlerin açıklanacağı oryantasyon toplantımızın detayları daha sonra ilan edilecektir.

(Oryantasyon toplantısından önce partner üniversiteye dair yapılacaklarla ilgili sorularınız olduğu takdirde, son tarihleri kaçırmamak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.)

Sonucuna ilişkin itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, itiraz dilekçelerini erasmushelpdesk@bilgi.edu.tr adresine en geç 28 Mart 2024 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. İtirazlar değerlendirilerek öğrencilere bildirim yapılacaktır.

İtirazlar sonucunda kazanan öğrenci listesinde değişiklik meydana gelebilir.

İyi günler ve başarılar dileriz.

Erasmus Ofisi

 

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ programına katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

EK HİBE

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı lütfen belirtiniz.

 Erasmus+ özel ihtiyaç desteğini talebinizi Erasmus Ofisine raporunu ile birlikte iletiniz.  (Örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

 http://exchangeability.eu/mapa...

Faydalı Linkler

Engelli Öğrenci Birimi


Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). Yükseköğretim kurumları imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar. Yükseköğretim kurumları, imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.


Sevgili öğrenciler,

26.04.2024 tarihinde yapılmış olan oryantasyon sunumumuza buradan erişebilirsiniz. 

Online learning agreement süreci için Kion kullanma kılavuzuna buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Sorularınız olması durumunda erasmushelpdesk@bilgi.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2023 - 2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AVRUPA ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ - 2022-1-TR01-KA131-HED-000053310 Numaralı Proje Dönemi Başvuru Çağrısı için TIKLAYINIZ.

KION başvuru portalı kullanım kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Türk Hava Yolları indirimiyle alakalı bilgilendirme için TIKLAYINIZ.

Erasmus Başvuru web sayfası kullanım kılavuzuna erişmek için TIKLAYINIZ

Yüksek Lisans öğrencileri için Erasmus+ program koşulları için TIKLAYINIZ.2023-2024 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Tanıtım Semineri

2022-2023 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Tanıtım Semineri

2021 - 2022 Erasmus+ Staj Hareketliliği Tanıtım Semineri

2019 - 2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Tanıtım Seminerleri Sunumu için TIKLAYINIZ.


-       Programa başvuru için önkoşul lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00, lisansüstü ve doktora öğrencileri için ise minimum 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmaktır. Bu şartı sağlayan örgün eğitim öğrencileri programa başvuru hakkına sahiptir.

-       Başvurmak isteyen öğrencilerin birinci sınıfın birinci dönemini tamamlamış olmaları (hazırlık sınıfı hariç), ve aktif kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir. Mezun durumunda olan öğrenciler programa başvuramaz. 

-       Başvurular era.bilgi.edu.tr ve erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden açılan çağrı dönemlerinde online olarak alınır. Başvuru koşulları ile ilgili tüm ayrıntılar her akademik yıl adına açılan çağrı duyurularında belirtilmektedir.

-       Bir öğrenci eğitim hayatının her bir kademesinde (Lisans, Lisansüstü ve Doktora kademeleri), süresi en fazla 12 ay olacak şekilde hareketlilikten faydalanabilir. Daha önce aynı eğitim seviyesinde (lisans, lisansüstü, doktora) Erasmus Programından faydalanmış olan bir öğrencinin yeni başvurusunda Erasmus puanından -10 puan düşürülür.

-       Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde, hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

-       Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği asgari 3 ay olacak şekilde gerçekleşmelidir. Mücbir sebeplerle 3 ay altında kalan hareketliliklere ilişkin gerekçe raporlanmalıdır. Aksi takdirde öğrencinin Erasmus+ hareketliliği geçerli sayılmayacaktır. 

-       Öğrencilerimiz, kendilerine daha önce duyurulan takvimler içerisinde hareketlilik dönemlerini kısaltabilir/uzatabilir.

-         Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.


-       Erasmus değişim programına kabul edilen öğrenciler kayıt ücretlerini her zamanki gibi BİLGİ’ye öderler ve ortak (misafir olunan) kurumda kayıt ücretinden muaftırlar. Ancak değişim sırasında ulaşım, geçim masrafları ve kişisel harcamalarının sorumluluğu kendilerine aittir.

-       BİLGİ Erasmus öğrencilerinin seçilmelerinin ardından, Erasmus Ofisi Avrupa’daki ortak üniversitelere bildirimde bulunacaktır. Ardından öğrenci ortak üniversiteye kendisi başvuruda bulunacaktır. Öğrenciler ortak üniversite tarafından belirlenen teslim tarihlerine uyarak konaklama ile ilgili belgeler dâhil gerekli bütün belgeleri tamamlamalıdırlar.

-       Öğrenciler, değişim dönemi boyunca eğitim programlarını belirlemek için BİLGİ’de ve ortak üniversitede Bölümlerin Erasmus Koordinatörlerine danışarak bir Öğrenim Anlaşması hazırlamak zorundadırlar. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler* olması gerekir. Öğrencilerin diploma / derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS, üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. *Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

-       Başvuru sonrasında, öğrenci ortak üniversitenin Uluslararası Ofisinden bir Kabul Mektubu alacaktır.

-       Ortak üniversite kayıt konusunda kendisine yardımcı olması için değişim öğrencisine bir danışman atar.

-       Öğrenciler yurtdışında eğitim dönemleri boyunca bulundukları ülkenin kanunları ve ortak üniversitenin kural ve yönetmeliklerine tabidirler.

-        Program tamamlandıktan sonra, ortak üniversite öğrenciye, öğrencinin eğitim aldığı süreyi belirten bir Katılım Sertifikası (Certification of Participation) ile beraber orada aldığı dersleri ve notlarını içeren bir Not Dökümü (Transcript of Records) verecektir.

-       Alınan tüm derslerin not ve kredilerinin transfer işlemlerinin yapılabilmesi için Not Dökümü ve imzalı Kredi Transfer Formu hem Erasmus Ofisi’ne hem de Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir.


-       Erasmus Ofisine herhangi bir bildirimde bulunmadan dil sınavına girmeyen öğrencilerin sonraki sene başvurularında -5 puan düşürülecektir.

-       Yerleştirme sonuçlarının ve hibe dağılımının açıklanmasını takiben öğrencilerimize dilerlerse hareketliliğini iptal etmeleri için süre verilecektir. Bu süreler dışında hareketliliğini iptal eden öğrencilerin, sonraki sene başvurularında Erasmus Puanından -10 puan düşürülecektir.

-       Herhangi bir sebeple Erasmus Hareketliliğine katılamayacak öğrencilerin, web sitemizde yer alan iptal dilekçesini doldurarak, iptal kararlarını bize ve partner üniversiteye bildirmeleri zorunludur.

-       Hareketliliğe bir akademik yıl için katılan öğrencilerimiz dilerlerse, kendilerine tanınan süre içerisinde iptal dilekçesi teslim ederek hareketliliklerini kısaltabilirler.


Öğrenci değişim programları için BİLGİ yerleştirme komitesi tarafından seçilen öğrenciler bu sayfada bulunan “Giden Öğrenciler için Bilgilendirme Formu” dosyasındaki gerekli formlar ve diğer yapılması gerekenler konusunda bilgi edinebilirler.

2022 - 2023  Gitmeden Önce

 • ERASMUS ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ
 • ERASMUS + ÖĞRENİM ANLAŞMASI - Before the Mobility 
 • PARTNER KURUMDAN KABUL MEKTUBU KOPYASI (Letter of Acceptance)
 • DEĞİŞİM İZİN FORMU - Öğrencilerin bu belgeyi Muhasebe birimine onaylatabilmeleri için mutlaka BİLGİ'deki öğrenci kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir. Onaylar için mail üzerinden iletişime geçebileceğiniz adres: muhasebe@bilgi.edu.tr olacaktır. Farklı mail adresleri ile değişim izin formu için iletişime geçmeyiniz.
 • SAĞLIK SİGORTASI POLİÇENİZİN FOTOKOPİSİ (Tam kapsamlı, 30.000 Euro teminatlı ve seyahat sürenizi kapsayan sağlık sigortası)
 • OLS SINAVI (Hareketlilik öncesinde yapılması gereken Online sınavdır. Tüm belgeler iletildikten ve vize alındıktan sonra e-mailinize gönderilecektir. Sınav sonucu ekran görüntüsü alınarak tarafımıza iletilmelidir.)
 • HİBE SÖZLEŞMESİ - (Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından vize alındıktan sonra hazırlanacaktır. Öğrenciler faaliyetten hibeli veya hibesiz yararlanıyor olsa dahi sözleşme imzalanması zorunludur.)

2022 -2023 Yurt Dışındayken

 • LEARNING AGREEMENT - During the Mobility - Faaliyet esnasında ders değişikliği yapmanız gerektiğinde During Mobility doldurup, tüm imzalarının tamamlanmış hali Erasmus Ofisi'ne iletilmelidir.

2022-2023 Hareketlilik Sonrası


ÖĞRENİM ANLAŞMASI İLE İLGİLİ DUYURU: Yeni dönemde Erasmus programı EWP(Erasmus Without Paper) dönemine geçmiştir. Bu nedenle Online Learning Agreement dönemi başlamıştır. Üniversitemiz Online Learning Agreement için gereken sistemleri desteklediğinde tüm öğrencilerimize duyuru ve sunum sağlanacaktır. 

DİLEKÇE FORMATLARI


2021 - 2022 Faydalı Dokümanlar

2021 - 2022 Gitmeden Önce 

 • ERASMUS + ÖĞRENİM ANLAŞMASI - Before the Mobility Part
 • PARTNER KURUMDAN KABUL MEKTUBU KOPYASI (Letter of Acceptance)
 • DEĞİŞİM İZİN FORMU - Öğrencilerin bu belgeyi Muhasebe birimine net şekilde onaylatabilmeleri için mutlaka BİLGİ'deki öğrenci kayıtlarını 2021-2022 akademik yılı için yenilemeleri gerekmektedir.
 • SAĞLIK SİGORTASI POLİÇENİZİN FOTOKOPİSİ (Tam kapsamlı ve seyahat sürenizi kapsayan sağlık sigortası)
 • OLS SINAVI (Hareketlilik öncesinde çözülmesi gerekmektedir, Tüm belgeler iletildikten sonra e-mailinize gönderilecektir.)
 • HİBE SÖZLEŞMESİ - (Bilgi tarafından hazırlanacaktır. Sadece okunmalıdır)

2021 - 2022 Yurt Dışındayken

2021 - 2022 Hareketlilik Sonrası


2020 - 2021

2020 - 2021 Faydalı Dokümanlar

2020 - 2021 Gitmeden Önce 

 • ERASMUS + ÖĞRENİM ANLAŞMASI - Before the Mobility Part
 • PARTNER KURUMDAN KABUL MEKTUBU KOPYASI
 • SAĞLIK SİGORTASI POLİÇENİZİN FOTOKOPİSİ (Tam kapsamlı ve seyahat sürenizi kapsayan sağlık sigortası)
 • DEĞİŞİM İZİN FORMU - Öğrencilerin bu belgeyi Muhasebe birimine net şekilde onaylatabilmeleri için mutlaka BİLGİ'deki öğrenci kayıtlarını 2020-2021 akademik yılı için yenilemeleri gerekmektedir.
 • OLS SINAVI (Hareketlilik öncesinde çözülmesi gerekmektedir, e-mailinize gönderilecektir.)
 • HİBE SÖZLEŞMESİ - (Bilgi tarafından hazırlanacaktır. Sadece okunmalıdır)

2020 - 2021 Yurt Dışındayken

2020 - 2021 Hareketlilik Sonrası2019 - 2020 Faydalı Dokümanlar


2019 - 2020 Gitmeden Önce 

2019 - 2020 Yurt Dışındayken

2019 - 2020 Hareketlilik Sonrası


Faydalı Dokümanlar

Gitmeden Önce

Yurt Dışındayken

Hareketlilik Sonrası

Bilgi Erasmus Ofisi, Erasmus+ programına katılacak Bilgi öğrencilerini seçmekten sorumludur. Öte yandan Erasmus Ofisi gelecek akademik yıl için öğrencilere tahsis edilecek hibe için Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurmakla yükümlüdür.

Hibe dağıtım kriteri BİLGİ Erasmus Komisyonu tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe baz alınarak belirlenmektedir. Komisyon, aşağıda belirtilmiş hibe dağıtım kriterlerinden azami sayıda öğrenci hibelendirme ilkesini benimsemiştir. İşbu kriterler Türkiye Ulusal Ajansı El Kitabı’nda yer alan kurallar çerçevesinde belirlenmiştir:

-Üniversite geneli Erasmus Puan Sıralamasına göre değişim süresi/toplam gün sayısı baz alınarak hibe dağıtımı yapılması

-Fakülte performansına göre değişim süresi/toplam gün sayısı baz alınarak hibe dağıtımı yapılması

-Tüm öğrencilerin 3 ay üzerinden hibelendirilmesi

Hareketlilik hibeleri aşağıdaki gibidir:

Önceki dönemlerde 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri için 300 Euro ve 3. Grup Program Ülkeleri için 500 Euro olan Öğrenim hibesi ile 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri için 400 Euro ve 3. Grup Program Ülkeleri için 600 Euro olan Stah hibesi, 2021 proje döneminden itibaren aşağıdaki gibi güncellenmiştir: 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

-Hibeler yalnızca öğrencinin Erasmus Ofisi ile bir hibe anlaşması imzalamasının ardından yatırılabilir. Hibelendirme ve program ile ilgili genel bilgiler bu belgede belirtilir.

- Öğrenci hareketliliğe gitmeden önce öğrenim göreceği kurumdan alacağı kabul mektubundaki tarihlere göre alması öngörülen toplam hibe hesaplanır. Bu hibenin %80’i öğrenci öğrenim dönemine başlamadan önce öğrencinin kendi adına açtığı banka hesabına aktarılır.

-       Öğrenci hareketliliğini tamamladığında gerekli belgeleri Erasmus Ofisi’ne iletmesinin ardından öğrencinin katılım sertifikasında belirtilen tarihler üzerinden hak ettiği nihai hibe miktarı hesaplanır ve kalan hibenin ödemesi gerçekleştirilir.

-       Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilir.

-       - Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa LLP döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

-       Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

-       Öğrenciler partner üniversitede aldıkları toplam kredi sayısının en az 2/3’ünden başarılı olmakla yükümlüdür. Gerekli başarı kriterini sağlayamayan öğrencilerin hibelerinin iadesinin talep edilmesi ya da kesinti yapılması mümkündür.

-       Öğrencilerin kurumda eğitim gördüklerine dair getirdikleri belgede (katılım sertifikası) kabul mektubunda belirtilen tarihlerden daha kısa bir dönem belirtilmesi halinde farkın iadesinin istenmesinin hakkı saklıdır.

-       Hareketliliğe katılan öğrenciler BİLGİ ile Erasmus hibe koşullarını kabul ettiklerini beyan eden -yani minimum 30 ECTS kredisi alarak bir sömestr eğitim programını başarıyla tamamlamayı- bir sözleşme imzalamak zorundadır. Eğer bir öğrenci, Hareketlilik Sözleşmesinde düzenlenen bütün koşulları yerine getiremezse, Erasmus hareketlilik hibesini BİLGİ’ye geri ödemesi ya da hibesinde kesinti yapılması gerekebilir.

-       Uygun gerekçe olması durumu hariç, ayrılış öncesi online dil değerlendirmesinin yapılması faaliyetin zorunlu şartlarındandır. Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve/veya dönüşte tamamlamayan öğrencilere %5 kesinti yapılacaktır.

-       Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri ve dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

-       Hareketlilik sonrası gerekli belgeleri ofisimize tam teslim etmeyen öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle* planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.

*Mücbir sebep, taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

-       Seçilen Öğrenciler online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistem olan ve 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde) hazırlanan, Erasmus Ofisi tarafından öğrenci e-maillerine atanacak olan OLS sistemine kayıtlı olmak zorundadırlar. Hareketliliğe katılım için dil seviyesi açısından bir yaptırımı bulunmasa dahi hareketliliğe katılan her öğrencinin gitmeden önce çözmesi zorunludur.

-       OLS bünyesinde yer alan dil kursu bölümü zorunlu olmayıp, kursu takip etmek isteyen ve dil desteğine ihtiyacı olan öğrencilere kullandırılması beklenmektedir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır. Sınav sonucu B1 ve altında olan öğrencilere otomatik olarak sınava girdikleri dilde, dil kursu atanacaktır. Sınav sonucu B2 ve üstü olan öğrencilerimize dilerlerse partner üniversitenin yerel dilinde kurs atanabilecektir. (Yalnızca İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde). Döndükten sonra sınava girmeyen öğrencilerin belgeleri tamamlanmamış sayılacaktır. Tüm öğrencilerimizin merkezimiz tarafından belirlenecek ve duyurulacak olan tarihe kadar sınavlarını tamamlamaları gerekmektedir.


VİZE

-       Vize işlemleri ile alakalı en güncel bilgiyi edinmek ve gereken belgeleri tamamlamak ve gereken her türlü vize ve oturma izni için başvuruda bulunmaktan öğrenci sorumludur. Öğrenci, gideceği ülkenin konsolosluğuna öğrenci vizesi için başvuru yapacaktır. Öğrenci bunlar için gereken harcamaları karşılamakla yükümlüdür,

-       Okulla ilgili tüm belgeler, üniversitenin ilgili birimlerinden öğrenci tarafından edinilir. Erasmus Ofisi’nin vize başvurunuzu desteklemesi amacıyla size sağlayacağı tek belge vize hibe yazısıdır. Belgeyi eğitim göreceğiniz kuruma gitmeden önce tamamlamanız gereken tüm belgeleri ofisimize ilettiğiniz takdirde edinebilirsiniz.


SİGORTA

-       Öğrencilerin eğitim almayı planladıkları ülkede geçerli olan tam kapsamlı bir sağlık sigortası poliçesi olmalıdır. Söz konusu sağlık sigortası Türkiye'den ayrılmadan önce yurtdışında kalınacak sürenin tamamında ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayacak, minimum 30.000 Euro teminatlı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

-       Eğer herhangi bir nedenle öğrenci varış öncesinde sigortayı yaptıramazsa, ortak üniversite öğrenciye vardığı anda söz konusu poliçeyi alması konusunda yardımcı olabilir. Sigorta poliçesine ilişkin bütün masraflar öğrenciye aittir. Öğrenci tam kapsamlı (yatarak ve ayakta) sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilen tarihe kadar ofisimize teslim etmekle yükümlüdür.


KONAKLAMA

-       Konaklama imkanları (yurt, daire vs.) ile ilgili mutlaka öğrencinin gideceği üniversitenin Erasmus Ofisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

-       Ortak üniversite öğrencinin ilgili bütün tarihlere uyması kaydıyla öğrencilere konaklama konusunda yardımcı olmakla sorumludur.