güncelleme: yayınlama:

EUIPO-EPO Pan European Seal Fikri Mülkiyet Staj Programı BİLGİ Mezunlarına Avrupa Birliği Kurumlarında Ücretli Staj İmkânı

EUIPO-EPO Pan European Seal Fikri Mülkiyet Staj Programı BİLGİ Mezunlarına Avrupa Birliği Kurumlarında Ücretli Staj İmkânı

Pan-European Seal (Pan-Avrupa Mührü) programıdünyanın en büyük iki fikri mülkiyet ofisi olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO”  European Union Intellectual Property Officeve Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO -  European Patent Office), stratejik partneri olan üniversitelerle işbirliği içinde yürüttüğüfikri mülkiyet (marka, patent, tasarım vb.) konularında ücretli bir staj programıdır 

EUIPO ve EPO tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak görülen program, her yıl bu iki Ofis tarafından 100 ücretli staj imkâ sunulması yoluyla, fikri mülkiyet hukukunda uzman yetiştirerek, Avrupa’daki genç işsizlik sorunu ile mücadeleyi de amaçlamaktadır. Bir yıl süreli olan staj, her yıl Eylül ayında başlamakta ve EUIPO (İspanya, Alicante) veya EPO (Almanya, Münih) bünyesinde gerçekleşmektedir.  

Stajyerlere aylık bir ödeme ile birlikte bazı yan imkanlar da sağlanmaktadır. Adaylar staj esnasında EUIPO ve EPO çalışanlarının yönlendirmesinden ve online eğitimlerden de yararlanmaktadır. Her staj dönemi, katılımcılara birer katılım belgesinin verileceği ve en iyi on stajyere takdir belgelerinin takdim edileceği bir törenle sona ermektedir 

Stajyerler, programa üye olan üniversiteler tarafından aday gösterilen mezunlar arasından seçilecektir. Her yıl, program üyesi üniversiteler, EPO ve EUIPO’ya birer aday listesi sunmaktadır. İstanbul BİLGİ Üniversitesi’nin Türkiye’den tek üye olduğu bu üniversitelerden gelen adaylar arasından her yıl 100 stajyer seçilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, pek çok BİLGİ mezunu bu tecrübeyi yaşama imkânı bulmuştur.   

İstanbul BİLGİ ÜniversitesiFikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) kanalıyla, Pan European Seal Network’e üye olarak davet ve kabul edilmiştir.  

Fikri mülkiyet alanında çalışmak isteyen, genç ve başarılı mezunları hedef kitle olarak alan program, İstanbul BİLGİ Üniversitesinin tüm bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora programı mezunlarına açıktır. Özellikle Avrupa Patent Ofisi, Mühendislik Bölümü öğrenci ve mezunlarının katılımını teşvik etmektedir. Haziran ayında mezun olacak adayların başvurması mümkündür. 

Pan European Seal Programına başvurmak isteyen adayların başvurularını en geç, 25 Şubat 2021 tarihine kadar eda.cataklar@bilgi.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Başvuru koşulları ve adayların seçimi hakkında detaylı bilgi için:  

Pan European Seal Programı websitesi için tıklayınız 

Pan European Seal Programını kuran ve program koşullarını ayrıntılı şekilde okuyabileceğiniz ADM-14-15 sayılı EUIPO kararı için tıklayın. 

Adayların Seçimi, Mülakat, Online Dersler ve Başvurular hakkında bilgi için tıklayınız.