Stajlar ile ilgili önemli duyuru

güncelleme: yayınlama:

Değerli Öğrencilerimiz,

Covid-19 salgını sürecinde staj dersleri ile ilgili sizlerin mağduriyet yaşamaması ve mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin sene kaybına uğramaması için YÖK tarafından üniversitelere tanınan yetki çerçevesinde aldığımız kararları sizlerle paylaşmak isteriz.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizden mezuniyet aşamasına gelmiş olanlar, İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun görmesi halinde gerekli tedbirleri alarak Yaz Okulu'nda staj derslerini seçmeleri şartıyla yüz yüze staj yapabileceklerdir. İl Sağlık Müdürlüğü'nün onay vermemesi ya da öğrencilerimizin kronik rahatsızlığı bulunması durumunda ise ödev, vaka çalışması gibi metotlarla öğrencilerimize stajla edinecekleri öğrenim çıktıları kazandırılacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi süresince staja devam edemedikleri günlerinin telafi edilmesi ile ilgili akademik danışmanlarından bilgi alabilirler.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dışında hangi dönemde olursa olsun staj yükümlülüğü olan tüm öğrencilerimiz; işletmelerin uygunluğuna göre uzaktan çalışma yöntemiyle veya yüz yüze staj yapabilecektir. Yaz Okulu'ndan staj dersi alan öğrencilerimiz sınav günleri hariç stajlarını derslerine denk gelen günlerde de gerçekleştirebilecektir.

Staj yükümlülüğü olan öğrencilerimizin ilgili akademik birim kurulunca uygun görülmesi halinde 2021-2022 Akademik Yılı içerisinde ek ders almaları sağlanacak veya açılacak staj derslerinde onlara ödev, proje gibi yöntemlerle stajla elde edecekleri öğrenim çıktıları kazandırılacaktır.

Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerimiz, zorunlu stajlarını Yaz Okulu kapsamında ücretsiz açılacak staj dersini seçerek 5 Temmuz-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecektir. Bu ders çerçevesinde öğrencilerimize ödev ve proje gibi çalışmalarla stajla elde edecekleri öğrenim çıktıları kazandırılacaktır. Ayrıca ilgili akademik birim tarafından uygun görülen sertifikalar staj dersi yükümlülüğü yerine kabul edilecektir.

Mezuniyet durumunda olmayan öğrencilerimize olası mağduriyetlerini en aza indirmek için 2021 ve 2022 yılı yaz stajlarını (toplam en az 40 iş günü) 2022 yılı yaz tatili döneminde birlikte yapabilme imkânı sunulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Rektörlük