BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı’na 10 yıllık CEA Akreditasyonu

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı’nın ilk kez 2015 yılında beş yıllık bir süre için almaya hak kazandığı, dünyanın en prestijli İngilizce dil eğitimi kalite belgesi olan CEA (Commission on English Program Accreditation) akreditasyonu Ağustos 2031 tarihine kadar uzatıldı.  

BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı’nın ilk akreditasyon süresinin dolmasının ardından öz değerlendirme raporu CEA Komisyonu tarafından incelendi ve BİLGİ’ye uzaktan saha ziyareti gerçekleştirildi. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı’nın program amaçlarından müfredatına, ölçme değerlendirme yöntemlerinden fakülte üyelerinin yetkinliğine kadar CEA’nın 11 başlık altında belirlediği 44 standardın tümünü karşıladığına karar verildi. Böylelikle Program, en uzun akreditasyon süresi ile 10 sene için yeniden akredite edildi.  

Dil programlarının yüksek kalitesini vurgulamayı ve dil eğitiminde mükemmelliği sağlamayı amaçlayan CEA akreditasyonu, ABD Eğitim Bakanlığı ve Association of Specialized and Professional Accreditors (ASPA) tarafından İngilizce dil eğitimi alanında tanınan tek akreditasyon olma özelliği taşıyor. 

CEA akreditasyonu, akredite edilen programın öğrencilerine vaat ettiği hizmetleri sunduğunu, öğrenci odaklı olduğunu, misyonu doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ve öğrencilerine CEA standartlarında hizmet sunmak için gerekli maddi ve insani kaynaklara sahip olduğunu garanti altına alıyor. CEA akreditasyonu, programın eğitim kalitesini tescillemenin yanı sıra kalite standartlarının sürekliliğini sağlamayı da hedefliyor.