güncelleme: yayınlama:

Bölüm Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

Bölüm Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2021-2022 ve 2022-2023 akademik yıllarında görev yapacak Öğrenci Konseyi’ni oluşturmak amacıyla, 16-17-18 Kasım 2021 tarihlerinde Bölüm Öğrenci Temsilciliği Seçimleri gerçekleştirilecektir.

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı tüm bölümler için yapılacak olan seçimlere aşağıdaki adaylık başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler başvurabilecektir.

Bölüm Öğrenci Temsilciliği seçimleri için aday olacak öğrencilerimizin 13-24 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını aday2021@bilgi.edu.tr adresine e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların aşağıda bulunan Başvuru Formu, Tanıtım Kampanyası Kuralları ve Aday Tanıtım Metni'ni doldurması gerekmektedir.

Adaylık Başvuru Koşulları: 

  • İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans veya lisans programının kayıtlı öğrencisi olup en az ikinci sınıf öğrencisi olmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olmak,
  • Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.
  • Normal öğrenim süresini doldurmamış olmak,
  • Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olmak,
  • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmamak,
  • Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olmak,
  • Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 olması,
  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak,
  • Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
  • Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.

 

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.

Tanıtım Kampanyası Kuralları için tıklayınız.

Aday Tanıtım Metni için tıklayınız.

Seçim Takvimi için tıklayınız.

Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız.