Sosyal Bilimler Enstitüsü

güncelleme: yayınlama:

Son başvuru tarihi, ilanın Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1.    Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.
2.    Adayların, İşletme Anabilim dalında Öğretim Üyesi görevinde bulunmuş olmaları gerekmektedir.
3.    Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Caddesi
NO.2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 50 00/7692