Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

güncelleme: yayınlama:

1. Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.
2. Adaylar, Sosyoloji veya ilgili alanlarda Doktora derecesine sahip olmalıdır.
3. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santrali
Kazım Karabekir Caddesi
NO:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00/7602