İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'ndan

güncelleme: yayınlama:

1.    Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.

2.    Adayların “Bina Bilgisi Anabilim Dalı”nda öğretim üyesi görevinde bulunmuş olmaları beklenmektedir.

3.    Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora Belgelerini, (yurtdışında alınmış diplomalarının YÖK denklikleri) Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak, süresi içinde Dekanlığımıza teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2011 

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Caddesi
No: 2/13
Eyüp-İSTANBUL

Tel (Dekanlık): 0212 311 5000/7610

---------------------------------------------------------------

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi- Mimarlık Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak aşağıda belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır. 

1.    Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.

2.     Adayların “Bilgisayar Ortamında Tasarım” konusunda doktora yapmış olmaları beklenmektedir.

3.    Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora Belgelerini, (yurtdışında alınmış diplomalarının YÖK denkliklerini) Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak, süresi içinde Dekanlığımıza teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2011

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Caddesi
NO.2/13
Eyüp-İSTANBUL

Tel (Dekanlık): 0212 311 5000/7610