2022-2023 Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

 

Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle hem başvurmuş hem de hak kazanan öğrencilerimizi tebrik etmek isteriz!

13.04.2022 tarihli güncelleme:  2022-2023 akademik yılında katılmak üzere Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği programı için ilettiğiniz başvuruların sonuçları arından yapılan itirazlar neticesinde güncellenen yerleştirme listesine BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Başvuru çağrısı duyurusunda belirtilen süre zarfında gerekli belgelerini online platforma yükleyip, başvurusunu bitirip imzalı başvuru belgesini tarafımıza iletmiş olan tüm öğrencilerimiz başvuruları değerlendirilmiştir. Belgeleri tam olan tüm öğrencilerimiz, %50 dil puanı %50 bölüm genel not ortalamasından oluşan Erasmus yerleştirme skoru sonucunda sıralanarak, üniversite tercih sıraları doğrultusunda partner üniversitelerin kontenjanları çerçevesinde yerleştirilmiştir.

Ofisimizin 2020 bütçesinde öğrenim için bulunan hibe miktarı 303.850 Avro’dur. Türkiye Ulusal Ajansı'nın Erasmus+ 2021 Proje dönemi için ilân ettiği aylık hibe miktarları doğrultusunda; bütçeye uygun olarak maksimum öğrenci hibelendirebilmek adına, hareketliliğini gerçekleştirecek öğrencilerimize üniversite geneli Erasmus  yerleştirme skoru sıralaması baz alınarak ilk 173 öğrenci için KISMİ HİBELENDİRME uygulanacaktır.  Hibe almaya hak kazanan öğrencilerimiz yeşil renk ile, hibesiz olarak katılım hakkı kazanan öğrencilerimiz ise mavi renk ile belirtilmiştir.

Buna göre listede ilk 173’de olan öğrencilerimizden:

•             Sadece güz dönemi ya da sadece bahar döneminde katılacak öğrencilerimiz, yerleştikleri ülkeye göre en fazla 3 ay X 450 veya 3 ay X 600 Euro,

•             Kabul mektuplarındaki hareketlilik süresi minimum 3 ay olmasına rağmen eğitim alınacak üniversitede fiziksel olarak 3 aydan az kalınması durumunda sadece ülkede kalış süresi hibelendirilebilecektir. (Fiziksel olarak 90 gün kalınmasa dahi, eğitim süresinin 90 gün olması zorunludur.)

Hibe almaya hak kazanmış bir öğrencimizin Erasmus hakkından feragat etmesi halinde, hibe hakkı sırada bulunan bir sonraki öğrenciye geçecektir. Böyle bir durum olması halinde, ofisimiz direkt olarak öğrenciyle email üzerinden iletişime geçecektir.

Feragat sonucunda sıranın yedek listesinde bulunan bir öğrenciye geçmesi durumunda yine hibeli veya hibesiz olarak yerleştirme durumu e-mail üzerinden bildirilecektir.

İlk 173 dışında kalan ve Succeed olarak görünen öğrencilerimiz diledikleri taktirde hibesiz olarak katılım sağlayabilirler. Bu durumdaki bir öğrencimize yönelik hibe hakkı çıkması durumunda bildirim e-mail üzerinden yapılacaktır.

Üniversitemiz ilgili dönem geldiğinde ek hibe için Ulusal Ajans’a talebini iletecektir. Ek hibe talebimizin onaylanması halinde, tüm öğrencilerimiz ofisimiz tarafından bilgilendirilecektir.

Başvuruları uygun olduğu halde üniversite kontenjanından ötürü herhangi bir üniversiteye yerleşememiş "Substitute" olarak belirtilen öğrencilerimiz, tercih sıralarına ve tercih ettikleri üniversitenin dil puanı uygunluğuna göre, yerleşme potansiyellerinin olduğu ilk üniversiteye yedek öğrenci olarak listelenmişlerdir. Bu öğrencilerimiz, kazanan olarak listelenen bir öğrencimiz hakkından feragat ettiğinde hak kazanır konuma gelebildiklerinde kendileri ile ofisimiz tarafından iletişime geçilecektir.

Aşağıda belirtilen koşullarda başvuru yapmış öğrencilerimizin başvuruları geçersiz sayılmıştır ve Ineligible olarak listelenmiştir:

•             Başvuru duyuru metnimize eklediğimiz ve e-mail üzerinden ayrıca ilettiğimiz belge uygunluğu uyarılarına karşın başvuru belgelerinin formatının uygun olmaması (sınav skorlarının 100 üzerinden belirtilmiş halinin yüklenmemesi vb.)

•             Başvuru için sisteme tanımlanan sınav türü ile belgesi yüklenen sınav belgesinin farklılık göstermesi (örneğin IELTS sınav skorunun girilmesi fakat LEVEL5AT belgesinin yüklenmesi vb.)

•             Başvuru duyurusunda belirtilen asgari dil skorunun altında kalan bir skor ile yapılan başvurular

•             Genel not ortalamasının başvuru duyurusunda belirtilen asgari genel not ortalamasına göre düşmüş olması

•             Başvuru metninde geçerli olduğu belirtilmeyen dil belgeleri ile yapılan başvurular

•             Başvuru metninde yayınlanmış olan Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nün “Lisansüstü Öğrencileri Erasmus Hareketliliği İle İlgili Önemli Hususlar”a ilişkin barındırdığı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı metninde belirtilmiş kurallara uygunluk göstermeyen

•             Hakkından feragat edip iptal etmek isteyen öğrencilerimizin, en geç 1 Mayıs 2022 gününe kadar iptal taleplerini BURADAKİ iptal dilekçesini doldurup erasmus@bilgi.edu.tr adresine ileterek gerçekleştirebilirler. Bu tarihten itibaren yapılan iptaller olması halinde, öğrencinin bir sonraki Erasmus başvurusunda skorundan -10 puan düşülecektir. COVID-19 kaynaklı veya karşı üniversite kaynaklı olabilecek iptal durumlarında uygulamanın nasıl yapılabileceği ile ilgili mutlaka ofisimize danışınız.

Tüm email iletişimleri BİLGİ emailleri üzerinden gerçekleştiğinden, mutlaka BİLGİ emaillerinizi sık sık kontrol etmenizi ve ofisimizle de buradan iletişime geçmeniz gerekmektedir.

-   Tüm süreçlerın açıklanacağı oryantasyon toplantımız ise 5 Nisan 2022 saat 10:30’da online olarak Zoom üzerinden yapılacaktır. Katılıma hak kazanmış tüm öğrencilerimiz için faydalı ve gerekli bilgiler burada aktarılacaktır. 

https://us02web.zoom.us/j/8947...

(Oryantasyon toplantısından önce karşı üniversiteye dair yapılacaklarla ilgili sorularınız olursa, deadline kaçırmamak adına mutlaka bizimle iletişime geçebilirsiniz.)

Sonucuna ilişkin itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, itiraz dilekçelerini erasmus@bilgi.edu.tr adresine en geç 30 Mart 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. İtirazlar değerlendirilerek öğrencilere bildirim yapılacaktır. İtirazlar sonucunda kazanan öğrenci listesinde değişiklik meydana gelebilir.

İyi günler ve başarılar dileriz,

Erasmus Ofisi