Dr. Öğr. Üyesi Başak Akkan Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katıldı

güncelleme: yayınlama:

Sosyal Politika ve Çocuk Çalışmaları alanlarındaki önemli akademik katkılarıyla tanınan Başak Akkan’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katıldığını mutlulukla haber vermek isteriz. Başak Akkan Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’nda ders vermiş ve Sosyal Politika Forumu’nda görev yapmıştır. Doktora derecesini Utrecht Üniversitesi'nden disiplinler arası sosyal bilimler alanında, yüksek lisans derecesini London School of Economics’ten Avrupa Sosyal Politikası alanında, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. Araştırma alanları kesişimsel eşitsizlikler odaklı adalet teorileri, bakım rejimleri, karşılaştırmalı sosyal politika ve çocuğun iyi olma hali çalışmaları olarak sıralanabilir. 2014’ten bu yana çocuğun iyi olma hali alanında çalışmalar yapan uluslararası bir araştırma ağının (CUWB) parçasıdır. 2017 ve 2019 yılları arasında Avrupa Birliği Horizon 2020 kapsamındaki ETHOS (European Theory of Justice and Fairness) projesinde araştırma yürütücüsü olarak yer almış ve projenin yönetim kurulunda  görev yapmıştır. Child Indicators Research, Children and Youth Services, Feminist Theory, Historical Social Research, Journal of Gender Studies, Social Inclusion ve Social Politics gibi bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Springer tarafından 2023 yılında yayınlanacak Analyzing Overlapping Inequalities in the Welfare State: Methodological Strengths and Challenges of Intersectional Approaches başlıklı derleme kitabın editörlerinden biridir.