BİLGİ Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Azer Kılıç’ın projesine TÜBİTAK desteği

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Azer Kılıç’ın TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programına sunduğu “Yapay Zekâ ve Otomasyon Teknolojileri Bağlamında Çalışmanın Geleceği Meselesi: Güncel Deneyimleri ve Gelecek Tahayyülleri ile Çevirmenler Örneği” başlıklı projesi 18 ay boyunca 236.100 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Çalışmanın geleceğine çevirmenler örneği üzerinden odaklanmayı amaçlayan proje kapsamında çevirmenlerin makine çevirisi teknolojilerini nasıl deneyimledikleri, bu teknolojiler bağlamında geleceğe dair beklentileri ve söz konusu beklentilerin bugünkü karar ve davranışları üzerindeki muhtemel etkileri araştırılacak.

Projede Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin proje danışmanı olarak görev alacak.