BİLGİ İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “CEDAW Literacy for Legal Professionals” başlıklı projesi Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ndan destek almaya hak kazandı

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na sunduğu “United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Literacy for Legal Professionals” başlıklı proje 31.791 Euro bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Proje, hukukçuların, kadın örgütlerinin ve diğer ilgili tarafların toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetin yasaklanması, kadınların insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar, uluslararası izleme mekanizmaları ve bireysel başvuru mekanizması, CEDAW Sözleşmesi’nin yorumlanması ve uygulanması konusunda farkındalıklarının artırılmasını ve kapasitelerinin geliştirilerek güçlendirilmesini amaçlıyor.

Projede İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı proje yürütücüsü, Uzman Araştırmacı Sevinç  Eryılmaz Sevengör ve Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek Ayata ise proje koordinatörü olarak görev alacak.