Tekstil ve Moda Tasarımı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları (2022)

güncelleme: yayınlama:

25 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı sonuçları aşağıdadır:

TEKSTİL VE MODA TASARIMI ALANI:

Yapılan Çizim Sınavı, mülakat yerine geçen aday videolarının ve üniversitenin sağlamış olduğu sisteme yüklenen aday portfolyolarının değerlendirilmesi aşamaları neticesinde %100 ÖSYM bursu almaya hak kazananların asil listesi:(Liste adayların Başvuru Aday Noları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)

 1. 179637
 2. 180684
 3. 180504
 4. 180415
 5. 179607
 6. 179931

Yapılan Çizim Sınavı, mülakat yerine geçen aday videolarının ve üniversitenin sağlamış olduğu sisteme yüklenen aday portfolyolarının değerlendirilmesi aşamaları neticesinde %100 ÖSYM bursu almaya hak kazananların yedek listesi: (Liste adayların Başvuru Aday Noları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)

 1. 180661
 2. 180689
 3. 179742
 4. 180466
 5. 180547
 6. 179895

%100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazanan Yedek Listesinde isimleri yer alan öğrenciler (180661, 180689, 179742, 180466, 180547, 179895) ancak %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazanan asil listesindeki aday öğrenciler (179637, 180684, 180504, 180415, 179607, 179931) belirtilen süre içinde (1 Ağustos – 5 Ağustos 2022) kayıtlarını yaptırmadığı takdirde %100 ÖSYM Bursu ile kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.

Asil listedeki altı aday öğrencinin de açıklanan tarihlerde kayıt yaptırması halinde, %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Yedek Listesi’ndeki aday öğrenciler, %50 BİLGİ Bölüm Bursu Asil Listesine eklenerek değerlendirileceklerdir.

%100 ÖSYM bursu almaya hak kazananların asil listesindeki adaylardan birinin kayıt yaptırmaması halinde, %100 ÖSYM Bursu hakkı sırasıyla önce 180661’e, ardından 180689’a, ardından 179742’ye, ardından 180466’ya, ardından 180547’ye, ardından da 179895’e tanınacaktır.

Yetenek Sınavı'nı başarıyla tamamlayıp, asil listede kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrenciler %50 BİLGİ Bölüm Bursu’nu almaya hak kazanmışlardır.

Asil Liste: (Liste adayların Başvuru Aday Nolarına göre sıralanmıştır)  

 1. 179502
 2. 179543
 3. 179554
 4. 179609
 5. 179777
 6. 179836
 7. 179839
 8. 179851
 9. 179922
 10. 179939
 11. 179988
 12. 180005
 13. 180114
 14. 180257
 15. 180428
 16. 180443
 17. 180456
 18. 180458
 19. 180489
 20. 180492
 21. 180524
 22. 180526
 23. 180528
 24. 180655
 25. 180660
 26. 180664
 27. 180673
 28. 180744

Yedek Liste: (Liste adayların Başvuru Aday Noları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)  

 1. 180505
 2. 179461
 3. 179458
 4. 180351
 5. 180579
 6. 180439
 7. 180720
 8. 180697
 9. 180540
 10. 180548
 11. 180736
 12. 180533
 13. 180644
 14. 180305
 15. 180107
 16. 179594
 17. 180620
 18. 180352
 19. 179682
 20. 180713
 21. 180532
 22. 179381
 23. 179780
 24. 180488
 25. 179437
 26. 179462
 27. 179362
 28. 180751
 29. 179537
 30. 180758
 31. 180514
 32. 180314
 33. 180138
 34. 180442
 35. 180671
 36. 180146
 37. 180628
 38. 180068
 39. 179601
 40. 180151
 41. 180731
 42. 179933
 43. 180616
 44. 180730
 45. 180704
 46. 180817
 47. 179469
 48. 180448
 49. 180071
 50. 180299
 51. 180542
 52. 180284
 53. 179844
 54. 180747
 55. 179464
 56. 180245
 57. 180604
 58. 179978
 59. 179971
 60. 180709