Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Özel Yetenek Sınavı Sonuçları (2022)

güncelleme: yayınlama:

25-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları aşağıdadır:

YÖNETİM ALANI:

Yapılan Yazılı Sınav, ve Mülakat neticesinde %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Asil Listesi: (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)

1. 179654

2. 180329

Yapılan Yazılı Sınav ve Mülakat neticesinde %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Yedek Listesi: (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)

3. 180261

4. 180017

Yedek Liste’de isimleri yer alan adaylar (180261 ve 180017) ancak %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazanan Asil Liste’deki adaylar (179654 ve 180329) belirtilen süre içinde (1 Ağustos – 5 Ağustos 2022) kayıt yaptırmadığı takdirde %100 ÖSYM Bursu ile kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

Asil listedeki iki aday öğrencinin de açıklanan tarihlerde kayıt yaptırması halinde, %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Yedek Listesi’ndeki aday öğrenciler, %50 BİLGİ Bölüm Bursu Asil Listesi’ne eklenerek değerlendirileceklerdir.

Asil listedeki adaylardan birinin kayıt yaptırmaması halinde, %100 ÖSYM Bursu hakkı sırasıyla önce 180261’e ardından 180017’ye tanınacaktır.

Yetenek Sınavı'nı başarıyla tamamlayıp, asil listede kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrenciler % 50 BİLGİ Bölüm Bursu’nu almaya hak kazanmışlardır.

Asil Liste: (Liste adayların Başvuru Aday No’larına göre nümerik sıralanmıştır)

· 179595

· 180326

· 180424

· 180596

· 180613

· 180630

SAHNE SANATLARI ALANI:

Yapılan Yazılı Sınav, Mülakat ve Seçmeler neticesinde %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Asil Listesi: (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)

1. 180601

2. 179722

3. 180181

4. 180668

Yapılan Yazılı Sınav, Mülakat ve Seçmeler neticesinde %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Yedek Listesi: (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)

5. 179379

6. 179599

7. 180043

8. 180680

Yedek Liste’de isimleri yer alan adaylar (179379, 179599, 180043, ve 180680) ancak %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazanan Asil Listesi’ndeki aday öğrenciler (180601, 179722, 180181 ve 180668) belirtilen süre içinde (1 Ağustos – 5 Ağustos 2022) kayıtlarını yaptırmadığı takdirde %100 ÖSYM Bursu ile kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.

Asil listedeki dört aday öğrencinin de açıklanan tarihlerde kayıt yaptırması halinde, %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Yedek Listesi’ndeki aday öğrenciler, %50 BİLGİ Bölüm Bursu Asil Listesi’ne eklenerek değerlendirileceklerdir.

Asil listedeki adaylardan birinin kayıt yaptırmaması halinde, %100 ÖSYM Bursu hakkı önce 179379’ye ardından sırasıyla 179599’a, 180043’e ve 180680’e tanınacaktır.

Yetenek Sınavı'nı başarıyla tamamlayıp, asil listede kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrenciler % 50 BİLGİ Bölüm Bursu’nu almaya hak kazanmışlardır.

Asil Liste: (Liste adayların Başvuru Aday No’larına göre nümerik sıralanmıştır)

· 179486

· 179541

· 179582

· 179756

· 179797

· 179824

· 179827

· 180006

· 180030

· 180052

· 180080

· 180236

· 180238

· 180290

· 180399

· 180401

· 180451

· 180467

· 180486

· 180512

· 180549

· 180696

Yedek Liste: (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)

· 179510

· 179900

· 180497

· 180750

· 180762