BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serhan Ada UNESCO Bilim ve Kültür Venedik Bölge Bürosu’nun Bilim Kurulu'na seçildi

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada, Venedik’te bulunan UNESCO Bilim ve Kültür Bölge Bürosu’na bağlı Bilim Kurulu’nun yeni üyesi olarak seçildi. Ada, 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve görevini iki yıl boyunca sürdürecek.

UNESCO Bilim ve Kültür Venedik Bölge Bürosu’nun Yürütme Kurulu ile birlikte yönetim organlarından biri olan Bilim Kurulu, Bölge Bürosu tarafından uygulanmak üzere sunulan eylem önerilerini değerlendirme görevini yürütüyor.

UNESCO Bilim ve Kültür Venedik Bölge Bürosu, kültür ve doğa bilimleri alanında hem uzmanlaşmış hem de disiplinlerarası eylemlerle Güney Doğu Avrupa ve Akdeniz havzasında sürdürülebilir kalkınmayı, diyaloğu, uzlaşma ve işbirliğini teşvik ederek UNESCO programlarının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.