BİLGİ mezunlarına AB kurumlarında ücretli staj imkanı

güncelleme: yayınlama:

“Pan-European Seal” (Pan-Avrupa Mührü) programı, dünyanın en büyük iki fikri mülkiyet ofisi olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO” – European Union Intellectual Property Office) ve Avrupa Patent Ofisi’nin (“EPO” -  European Patent Office), stratejik partneri olan üniversitelerle işbirliği içinde yürüttüğü, fikri mülkiyet (marka, patent, tasarım vb.) konularında ücretli bir staj programıdır.

EUIPO ve EPO tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak görülen program, her yıl bu iki ofis tarafından ücretli staj imkanı sunulması yoluyla, fikri mülkiyet hukukunda uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bir yıl süreli olan staj, her yıl Eylül ayında başlamakta ve EUIPO (İspanya, Alicante) veya EPO (Almanya, Münih) bünyesinde gerçekleşmektedir. Stajyerlere aylık bir ödeme ile birlikte bazı yan imkanlar da sağlanmaktadır. Adaylar staj esnasında EUIPO ve EPO çalışanlarının yönlendirmesinden ve online eğitimlerden de yararlanmaktadır.

Programa katılan stajyerler için çeşitli aktivite ve eğitimler de düzenlenmektedir. Verilen eğitimler, EUIPO ve EPO çalışanlarının yanı sıra, program üyelerinden davet edilen akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca her bir ofisin ilgi alanları dahilinde, gerek yüksek lisans, doktora araştırmaları ve tezlerin, gerekse diğer çalışmaların yayınlanması teşvik edilmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) kanalıyla Pan European Seal Network’e üye olarak davet ve kabul edilmiştir.

Pan European Seal Staj Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora programı mezunlarına açıktır. (Haziran ayında mezun olacak adayların da başvurması mümkündür.) Özellikle Avrupa Patent Ofisi, Mühendislik Bölümü öğrenci ve mezunlarının katılımını teşvik etmektedir.

Pan European Seal Programı websitesi için tıklayınız.

Pan European Seal Programını kuran ve program koşullarını ayrıntılı şekilde okuyabileceğiniz ADM-14-15 sayılı EUIPO kararı için tıklayınız.

 

Adayların Seçimi

Program, fikri mülkiyet alanında çalışmak isteyen, genç ve başarılı mezunları hedef kitle olarak almaktadır. Programa katılım konusunda bölüm sınırlaması yapılmamıştır. Örneğin marka, tasarım veya patentin hukuki boyutu konusunda çalışmak isteyen Hukuk Fakültesi mezunları, patent ofisinde yeni buluşlarla ilgili araştırma yapmak isteyen Mühendislik ve Doğa Bilimi Fakültesi mezunları, marka veya tasarımlarla ilgili çalışmak isteyen İletişim Fakültesi ya da Mimarlık Fakültesi mezunları, programa başvurabilirler.

Stajyerler, programa üye olan üniversiteler tarafından aday gösterilen mezunlar arasından seçilecektir. Her yıl, her bir program üyesi üniversite, EUIPO ve EPO için bir aday listesi sunmaktadır. Üyelerden gelen bu adaylar arasından, her yıl 100’e yakın stajyer seçilmektedir.


Pan-European Seal programına katılmak isteyen stajyer adaylarından beklenen özellik ve yetkinlikler şunlardır:

- EUIPO ve/veya EPO üyesi ülkelerin vatandaşlarından olmak. (Türkiye 2000 yılından beri EPO üyesidir ve T.C. vatandaşları programa başvurabilir).

- Üniversite lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ya da 2023 yılı yaz sonu itibariyle mezun olacak durumda olmak.

 •  EUIPO’ya başvuracakların bu yıl mezun olmuş-oluyor olmaları gerekmektedir.
 •  EPO’ya başvuracak adayların ise mezun olunmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olmalıdır.
 •  Bu kriterlerin değerlendirilmesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bir programından alınan/alınacak mezuniyet tarihi dikkate alınacaktır.
 •  Bölüm sınırlaması yoktur, tüm bölümlerden adaylar başvurabilir.

- EUIPO’ya başvuracaklar için online eğitim platformlarında yer alan “EUTM in a Nutshell” veya “RCD in a Nutshell” derslerinden birini tamamlayıp sertifika almış olmak. (Bu asgari gerekliliktir, daha fazla dersten de sertifika alınabilir.)  

Bu dersleri alabilmek için adayların, PES user olarak hesap oluşturmaları ve EUIPO Academy Learning Portal (EALP)’a girmeleri gerekmektedir.

- EUIPO veya EPO’nun çalışma dillerinden birinde (İngilizce, Fransızca, Almanca) en az B1 seviyesinde sertifikaya sahip olmak.

- Erasmus programı gibi uluslararası programlara katılmış olmak olumlu şekilde değerlendirilir.

- Kişisel özellik ve beceriler olarak; tüketiciye hizmet becerisi, organizasyon becerisi, öncelik sıralaması yapabilme, iletişim becerileri, problem analiz edebilme ve uygun çözümleri bulabilme kapasitesi, gerek bağımsız gerek takım üyesi olarak çalışabilme yeteneği, sorumluluk sahibi olma, profesyonellik, esneklik ve inisiyatif sahibi olma özellikleri aranmaktadır.

EUIPO bünyesinde farklı departmanlar için farklı stajyer profilleri bulunmaktadır. EUIPO’ya başvuracak adayların – EUIPO tarafından bağlayıcı olmamakla birlikte- aşağıda belirtilen bu profillerden hangisini tercih ettiğini başvurusunda belirtmesi gerekmektedir.

 • 1) Law
 • 2) IP Law (Including industrial design)
 • 3) IP & Knowledge Management (e.g. IP research, online training)
 • 4) Political Sciences & International Relations
 • 5) Linguistics
 • 6) Economics & Business Administration/Entrepreneurship
 • 7) Information Technology
  - Data Analysis
  - IT Security
  - Business Analysis
  - Software Engineer
  - Customer Service Solutions
  - Process Automation
  - Artificial Intelligence
 • 8) Communication &Visual Design
 • 9) Facility management
  - Architecture
  - Civil Engineering
  - Logistic Management
 • 10) Human Resources


-       Adaylar, EPO ve EUIPO’dan birini seçerek başvurularını hazırlamalıdır. İki kuruma birden başvuru imkanı bulunmamaktadır.


Mülakat

Başvuruları uygun görülen adaylar ile 27 Şubat 2023 Pazartesi günü İngilizce bir mülakat gerçekleştirilecektir. Adaylar mülakat platformu ve saati konusunda e-mail ile bilgilendirilecektir.

Başvurular

Pan European Seal Staj Programına başvurmak isteyen adayların, en geç 25 Şubat 2023 tarihine kadar, aşağıdaki belgeleri İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde hazırlanmış olarak eda.cataklar@bilgi.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Lütfen belgelerin tamamını tek bir PDF dokümanı haline getirerek gönderiniz.

 • Özgeçmiş (Özgeçmiş Europass Word formatında olmalıdır. Lütfen aktif kullandığınız e-mail adresini, fotoğrafınızı ve cep telefon numaranızı ekleyiniz. Europass formata bu linkten ulaşılabilmektedir.)
 • Programa neden başvurmak istediğinizi, hangi kurumda staj yapmak istediğinizi ve eğer EUIPO’yu tercih ettiyseniz hangi profili tercih ettiğinizi açıklayan bir yazı (600-1000 kelime arası)
 • Lisans ve varsa yüksek lisans veya doktora diploması (en az bir tanesi İstanbul Bilgi Üniversitesi diploması olmalıdır. Son sınıf öğrencileri, transkriptlerini sunabilirler.)
  - EUIPO’ya başvurmak isteyenlerin 2023 yılında mezun olacak olmaları gerekmektedir.
  - EPO’ya başvuru ise, en geç 2021 yılı ve sonrasında bir lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olunmuş olunması ya da bu yıl mezuniyet aşamasında bulunulması halinde mümkündür.
 • Lisans ve varsa yüksek lisans veya doktora notları (transkript)
 • EUIPO’ya başvuranlar için, online eğitim portallarında yer alan, en az yukarıda belirtilen online dersleri bitirdiğinize dair sertifika.
 • Yabancı dil seviyenize ilişkin bilgi ve varsa sertifikanız. (Bu belgenin, TOEFL, IELTS vb. bir sınav sonucu olması gerekmemektedir.)

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen ekteki belgelere ve Pan European Seal websitesine bakınız.