2023-2024 Akademik Yılı 2022 Proje Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle hem başvurmuş hem de hak kazanan öğrencilerimizi tebrik etmek isteriz.

Tüm duyuruyu detaylıca ve dikkatli bir şekilde okumanız rica olunur.

2023-2024 Akademik Yılı’nda katılmak üzere Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği sonuçlarına buradan erişebilirsiniz.

Başvuru çağrısı duyurusunda belirtilen süre zarfında gerekli belgelerini çevrimiçi platformlara yükleyip başvurusunu iletmiş olan tüm öğrencilerimizin başvuruları değerlendirilmiştir. Belgeleri tam olan tüm öğrencilerimiz, %50 dil puanı %50 bölüm genel not ortalamasından oluşan Erasmus yerleştirme skoruna göre sıralanarak, üniversite tercih sıraları doğrultusunda partner üniversitelerin kontenjanları çerçevesinde yerleştirilmiştir.

Ofisimizin 2022 Proje bütçesinde öğrenim hareketliliği için bulunan hibe miktarı 284.300 Avro’dur. Türkiye Ulusal Ajansı'nın Erasmus+ 2022 Proje dönemi için ilan ettiği aylık hibe miktarları doğrultusunda, bütçeye uygun olarak maksimum öğrenciye hibe desteği sağlayabilmek için Erasmus+ Avrupa Öğrenim Hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimize üniversite genelindeki Erasmus yerleştirme skoru sıralaması temel alınarak ilk 158 öğrenci için KISMİ HİBELENDİRME uygulanmıştır. Hibe almaya hak kazanan öğrencilerimiz yeşil renk ile Erasmus Grant Status kısmında ASİL ‘’GRANTED’’olarak, hibesiz katılım hakkı kazanan öğrencilerimiz ise Erasmus Grant Status kısmında mavi renk ile YEDEK (substitute) olarak belirtilmiştir.

Buna göre listede ilk 158’de olan öğrencilerimizden;

  • Öğrenim Hareketliliğine sadece güz dönemi ya da sadece bahar döneminde katılacak öğrencilerimiz, yerleştikleri ülkeye göre en fazla 3 ay X 450 veya 3 ay X 600 Euro hibe alacaktır.
  • Kabul mektuplarındaki hareketlilik süresi en az 3 ay olmasına rağmen eğitim alınacak üniversitede fiziksel olarak 3 aydan az kalınması durumunda sadece ülkede kalış süresi için hibe verilecektir (Fiziksel olarak 90 gün kalınmasa dahi, eğitim süresinin 90 gün olması zorunludur.)
  • Güz ve bahar dönemlerini (bir akademik yıl) tercih eden ve hibe almaya hak kazanan öğrencilere yalnızca bir dönem hibe tahsisi yapılacaktır.

Hibe almaya hak kazanmış bir öğrencimizin Erasmus hakkından feragat etmesi durumunda, hibe hakkı sıradaki bir sonraki öğrenciye geçecektir. Bu durumda, ofisimiz öğrenciyle doğrudan e-posta üzerinden iletişime geçecektir.

Feragat sonucunda sıranın yedek listesinde bulunan bir öğrenciye geçmesi durumunda, hibeli veya hibesiz olarak yerleştirilme durumu yine e-posta üzerinden bildirilecektir.

İlk 158 dışında kalan ve “Succeed” olarak görünen öğrencilerimiz diledikleri takdirde hibesiz olarak katılım sağlayabilirler. Bu durumdaki bir öğrencimize hibe hakkı çıkması durumunda bildirim e-posta üzerinden yapılacaktır.

Başvuruları uygun olduğu halde üniversite kontenjanından ötürü herhangi bir üniversiteye yerleşememiş "Substitute" olarak belirtilen öğrencilerimiz, tercih sıralarına ve tercih ettikleri üniversitenin dil puanı uygunluğuna göre, yerleşme potansiyellerinin olduğu üniversiteye yedek öğrenci olarak listelenmişlerdir. Bu öğrencilerimiz, kazanan olarak listelenen bir öğrencimiz hakkından feragat ettiğinde hak kazanır konuma geldiklerinde kendileri ile ofisimiz tarafından iletişime geçilecektir.

Hakkından feragat edip iptal etmek isteyen öğrencilerimiz, en geç 10 Nisan 2023 gününe kadar iptal talep dilekçesi doldurup erasmus@bilgi.edu.tr adresine iletebilirler.

Bu tarihten sonra iptal yapılması halinde, öğrencinin bir sonraki Erasmus başvurusunda skorundan 10 puan düşülecektir. 

Tüm e-posta iletişimleri BİLGİ uzantılı e-posta adresleri üzerinden gerçekleştiğinden, BİLGİ e-posta adreslerinizi sık sık kontrol etmeniz ve ofisimizle bu e-posta adreslerinden iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Tüm süreçlerin açıklanacağı oryantasyon toplantımızın detayları daha sonra ilan edilecektir.

(Oryantasyon toplantısından önce partner üniversiteye dair yapılacaklarla ilgili sorularınız olduğu takdirde, son tarihleri kaçırmamak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.)

Sonucuna ilişkin itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, itiraz dilekçelerini erasmus@bilgi.edu.tr adresine en geç 10 Nisan 2023 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. İtirazlar değerlendirilerek öğrencilere bildirim yapılacaktır. İtirazlar sonucunda kazanan öğrenci listesinde değişiklik meydana gelebilir.

İyi günler ve başarılar dileriz,

Erasmus Ofisi