BİLGİ, Yükseköğretim Kurulu tarafından “Göç Araştırmaları” alanında “Uzmanlaşan Üniversite” seçildi

güncelleme: yayınlama:

Göç alanında köklü bir akademik geçmişe sahip olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Göç Araştırmaları” alanında “Uzmanlaşan Üniversite” seçildi. 

YÖK’ün "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi" kapsamında 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi, yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK'ın hazırladığı Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analiz Raporu çerçevesinde incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda 15 bilim alanında, 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programına öncelikli alan misyonu verilmesine karar verildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, göç araştırmaları alanında “uzmanlaşan üniversite” belgesi almaya hak kazanan iki üniversiteden biri oldu.  

Türkiye'de geniş kapsamlı, çok yönlü bilimsel araştırmalar yapmak üzere faaliyet gösteren ilk göç araştırmaları merkezi İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde 2002 yılında Toplum, Ekonomi, Siyaset Araştırma Merkezi’ne bağlı bir birim olarak kuruldu. BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuruluşunu tamamladığı 2005 yılından bu yana göç konusunda çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak, yeni araştırmalar ve ortak projeler yapılmasını desteklemek ve araştırma sonuçlarının somut verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. 2022 yılında kurulan BİLGİ Göç ve Toplumsal Kapsayıcılık Mükemmeliyet Alanı ise farklılıkları tanıma ve saygı, temel haklara erişim, sosyal içerme perspektifiyle göçmenleri de kapsayacak şekilde tüm Türkiye toplumu içinde ayrımcılık, toplumsal dışlama ve nefret söylemine karşı bilimsel ve toplumsal bilgi ve uygulamaların güçlendirilmesini amaçlıyor.