“Krizler Çağında Çocuk Olmak: Türkiye'de Pandemi Sonrasında Çocukların İyi Olma Halini Yeniden Düşünmek” başlıklı projeye TÜBİTAK Desteği

güncelleme: yayınlama:

Bölüm hocalarımızdan Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci’nin yürütücü, Prof. Dr. Emre Erdoğan ve Dr. Başak Akkan’ın araştırmacı, Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Çalışmaları Birimi Proje Takım Yöneticisi Gözde Durmuş’un araştırmacı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Safiye Serra Müderrisoğlu’nun danışman olarak başvurusunu yaptığı “Krizler Çağında Çocuk Olmak: Türkiye'de Pandemi Sonrasında Çocukların İyi Olma Halini Yeniden Düşünmek” başlıklı proje TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında 21 ay boyunca 1.111.850 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Bu proje, COVID-19 salgını sonrası kesişen krizlerin (ekonomik, sağlık, göç, iklim) yarattığı belirsizlik ortamı ve teknolojik değişimlerin ekseninde çocuğun iyi olma halini Türkiye özelinde araştıracaktır. Disiplinlerarası ve katılımcı yaklaşım ile hayata geçirilecek olan araştırma çocuğun iyi olma hali, biyoekolojik model, yapabilirlik gibi farklı kuramsal çerçeveleri bir araya getirerek krizlerin politik ekonomisi içerisinde Türkiye’de çocukların iyi olma haline yakından bakacaktır. Türkiye’de çocuğun iyi olma halini destekleyecek bir ekosistemi çocuklar ve ilgili aktörlerin katılımı ile düşünmek, kriz ortamının yarattığı eşitsizlikleri ve kırılganlıkları ortaya çıkararak sosyal politika önerileri geliştirmek için araştırma tasarımından bulgularının raporlanmasına kadar olan tüm sürecin katılımcı bir biçimde yapılması projenin hedefleri arasındadır.