Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamaları Yüksek Lisans Programı Mülakat Değerlendirme Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamaları Yüksek Lisans Programı Mülakat değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Asil Liste

1. 190244

2. 189196

3. 188704

4. 189390

5. 190123

6. 189553

7. 188980

8. 190160

9. 189621

10. 189330

11.189766

12. 189819

13. 190238

14. 189850

15. 190040

 

Yedek Liste

Yedek 1 189843

Yedek 2 190260

Yedek 3 190211

Yedek 4 190329

Yedek 5 189701

 

Not: Asil listeden kabul alıp son kayıt tarihine kadar kayıt yaptırmayan aday olduğu takdirde yedek listedeki adaylara sırasıyla bilgi verilecektir.