“PLEDGE: Politics of Grievance and Democratic Governance” başlıklı projeye Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı Desteği

güncelleme: yayınlama:

Bölüm hocalarımızdan Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın ortak yürütücü olduğu “PLEDGE: Politics of Grievance and Democratic Governance” isimli proje Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Projede hocalarımız Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci ve Prof. Dr. Emre Erdoğan araştırmacı olarak yer alacaktır. Proje, akademisyenleri, politika yapıcılarını, sivil toplum aktörlerini ve vatandaşları içeren paylaşımcı ve katılımcı araştırma tasarımı ve uygulamasını benimseyerek, siyasi taleplerin anti-demokratik ve demokrasi yanlısı nitelikleri hakkında yeni bir anlayış sunmayı ve demokratik nitelikli sivil katılım biçimlerini teşvik eden duygusal olarak akıllı ve duyarlı demokratik yönetişim ve politika iletişimi araçları ve uygulamalarını birlikte yaratmayı amaçlamaktadır. 12 farklı ülkeden toplam 15 ortağın yer aldığı konsorsiyumun koordinatörlüğünü University of Helsinki’nin yapacağı PLEDGE projesinde toplam başvuru bütçesi 3.160.000 Euro’dur.