BİLGİ Psikoloji Lisans Programı’nın TPD akreditasyonu uzatıldı

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Lisans Programı, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 19 Haziran 2028 tarihine kadar beş yıl süreyle yeniden akredite edildi.

TPD Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi tarafından alınan kararda BİLGİ Psikoloji Lisans Programı, öğrencilere sunulan olanaklar, program eğitim amaçları, program çıktıları, müfredat, öğretim kadrosu, altyapı olanakları, organizasyon ve karar alma süreçleri gibi alanlarda değerlendirildi.

BİLGİ Psikoloji Lisans Programı’nın öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini destekleme ve onlara psikoloji araştırma ve uygulama etik ilkelerini kazandırma konusundaki özel çabası programın güçlü yönleri arasında sayılırken program eğitim çıktılarının uluslararası standartlar ve TPD-PPAB Program Çıktıları ile uyumlu olduğu belirtildi.  Öğrencilere geniş ölçüde yan dal ve çift ana dal yapma, farklı bölüm ve disiplinlerden ders alma, yurtdışı değişim programlarına katılma olanakları sunulması; öğretim üyelerinin ders dışında da etkin olarak topluma ulaşma faaliyetleri yürütmesi ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aracılığıyla sunulan hizmetler kararda vurgulanan programın diğer güçlü yönleri arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun tanımış olduğu yetkiye dayanarak 2010 yılından bu yana psikoloji lisans programlarına akreditasyon veren TPD, bu zamana dek Türkiye’de 16 üniversitenin Psikoloji Lisans Programı’nı akredite etti.