Öğrencimiz Deniz Kantar’ın ‘Tanımsız Alanlarda Yaşayan Canlılar İçin Barınak Tasarımı’ projesine TÜBİTAK desteği

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Mimarlık Bölümü öğrencisi Deniz Kantar’ın Dr. Öğr. Üyesi Emrah Altınok danışmanlığında yürüteceği “Tanımsız Alanlarda (Terrain Vague) Yaşayan Canlılar İçin Barınak Tasarımı” projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“Hayvanlar için mimari” fikrinden yola çıkan proje, kent dokusunda var kalma savaşı veren hayvanların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla portatif barınak /yuva tasarımları geliştirmeyi amaçlıyor. Hayvan sevgisini İstanbul’un somut olmayan kültürel mirasının bir parçası olarak tanımlayan proje, özellikle kuşlar olmak üzere sokak hayvanlarını daha görünür kılmayı; gerek yerleşik kuş türlerinin yuva yapma gerekse göçmen kuşların konaklama alanları hakkında toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında Türkiye’deki sokak hayvanları için düzenlenen kanunların ve uygulamaların tarihsel süreci de araştırılacak.