Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği-Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı Sonucu

güncelleme: yayınlama:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUÇLARI
(30 Eylül 2011 tarihinde yapılan sınav)

Zeynep Barlas