BİLGİ MBA Türkçe

güncelleme: yayınlama:
BİLGİ MBA  TÜRKÇE

İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 yıldır sürdürdüğü İşletme Yüksek Lisans (MBA) ve 11 yıldır sürdürdüğü Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans (e-MBA) eğitimlerinden edindiği deneyimlerle, uzun zamandır talep edilmekte olan Türkçe MBA Programı’nı başlatıyor.

PROGRAMIN YAPISI:

Programın süresi 3 ilâ 6 yarıyıldır. Bu süre, öğrencilerin çalışma hayatlarından kaynaklanan zaman kısıtları göz önüne alınarak esnek olarak düzenlenmiştir. Tüm zorunlu dersler her dönem açık olduğu için azami esneklikte program oluşturulabilir. Bir dönemde en az iki, en fazla dört ders almak koşuluyla öğrenci kendi programını hazırlayabilir. Program, bitirme projeleri ile sonuçlanır. Öğrencilerin şahsi ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacakları projeler öğretim kadrosunun gözetiminde tamamlanır.

Öğrenciler, Santral Kampüsü’nde hafta sonları yürütülen derslere katılırken, aynı zamanda son derece aktif ve renkli bir akademik/sosyal çevrenin parçası olurlar.

Uzaktan Eğitim MBA Programı’nın içeriği Türkçe MBA öğrencilerine açıktır.

DERSLER:

Zorunlu Dersler:
MAN 501 İşletme Yönetimi (Business Management)
MAN 511 İşletmeciler için İstatistik (Statistics for Business)
MAN 521 İşletme Ekonomisi (Managerial Economics)
MAN 531 Muhasebe (Accounting)
MAN 512 Pazarlama Yönetimi (Marketing Management)
MAN 532 Finansal Yönetim (Financial Management)
MAN 502 Operasyon Yönetimi (Operations Management)
MAN 551 Stratejik Yönetim (Strategic Management)
MAN 600 Proje (Project)

Seçmeli dersler
MAN 542 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi (Small Business Mgm & Entrepreneurship)
MAN 561 Tüketici Davranışları (Consumer Behaviour)
MAN 541 Yeni Ekonomi ve e-İş (New Economy and e-Business)
MAN 504 Marka Yönetimi (Brand Management)
MAN 509 Modern Finans Yöntemleri (Modern Finance Methods)

DERS SEÇME:

Programda toplam sekiz zorunlu ders, iki seçmeli ders, bir bitirme projesi bulunur.
Öğrenci bir dönemde en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) ders seçmelidir. Zorunlu dersler her dönem açıktır.
Bitirme projesi (Project): Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, ilgi duydukları bir alanda daha derin çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Proje konusu belirlendikten sonra, ilk olarak öğrenci “Bitirme Projesi Onay Formu”nu doldurup Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanmak üzere MBA Ofisi’ne teslim eder. Daha sonra, öğrenci 1 dönem boyunca proje danışmanı gözetiminde projesini hazırlar ve dönem sonunda belirtilen tarihte oluşturulacak proje jürisine sunumunu yaparak projesini teslim eder. Bitirme projesi bir dönemi kapsar; ancak projede başarısız olan öğrenciler, 6 dönemlik süreyi geçirmemeleri şartıyla tekrar (son kez) Bitirme Projesi’ne kayıt yaptırabilirler. Proje dersi başarısız (“F”) veya başarılı (“P”) olarak değerlendirilir ve bu not ortalamaya katılmaz.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

MBA öğrencilerinin 10 ders + 1 bitirme projesinin oluşturduğu 30 krediyi (≥2.80) genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekmektedir (1 ders = 3 kredi).

AKADEMİK KADRO:

Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban (Program Direktörü)
Prof. Dr. Lale Duruiz
Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen
Doç. Dr.Göksel Aşan
Yrd. Doç. Dr. Jan Sanem Jular
Dr. Fatma Didin
Can Karaşıklı
İlhan Duygu
Levent Erden
Murat Albayrakoğlu
Pınar Yıldırım

Online başvuru için tıklayınız.

BİLGİ MBA web sitesi: http://mba.bilgi.edu.tr