İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler-Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUÇLARI
(18 Ekim 2011 tarihinde yapılan sınav)

Tuğba Şahin