Öğrenci kulüpleri ile ilgili önemli duyuru

güncelleme: yayınlama:

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemizdeki mevcut ve yeni kurulması planlanan öğrenci kulüplerinin 2024-2025 Akademik Yılı’nda aktif olabilmesi için Kulüp Tüzüğü’nün, Güncel Üye Listesinin ve Yıllık Etkinlik Taslağının eksiksiz doldurularak 31 Mayıs 2024, saat 23.59’a kadar ilgili link üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

2023-2024 Akademik Yılı’nda aktif olan mevcut kulüplerimizin seçimli genel kurul toplantılarını düzenleyerek yeni yönetim kurulu üyelerini seçmeleri ve genel kurul toplantı tutanağını Öğrenci Destek Merkezine iletmeleri beklenmektedir. Genel kurul toplantı tutanağında tüm adayların isimleri ve kaç puan aldıkları yer almalı ve toplantıya katılan tüm üyelerin imzaları bulunmalıdır.

  • Kulüp kuruluşu ile ilgili formların aşağıdaki linklerden erişim sağlanarak doldurulması gerekmektedir. Formlar elden alınmayacaktır.
  • Formlar eksiksiz bir şekilde ve formatı bozulmadan doldurulmalıdır. Formlarda kulüp logosu, kulüp amacı ve varsa kulüp özelinde oluşturulmuş ek özellikleri içeren iç tüzük gereklikleri de yer almalıdır. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir. Formlar Word dosyasında doldurulmalı ve PDF formatında iletilmelidir.
  • Formlarda “bilgiedu.net” uzantılı e-posta adresleri belirtilmelidir. Özel e-posta adresleri kabul edilmeyecektir.
  • Aday Kulüp Başkanı’nın ve YK üyelerinin not ortalaması (GPA) asgari 2.00 olmalıdır. Not ortalaması 2.00’nin altında olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Kulüp kurulum formları için tıklayın.

Başvurularınız Öğrenci Destek Merkezi tarafından incelenerek Rektörlüğe iletilecektir. Başvuru sonuçları sizlere yazılı olarak e-postayla 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü duyurulacaktır.

Başvuruların olumlu sonuçlanması halinde tüzük imzalarının tamamlanması için Güz Dönemi’nde (30 Eylül’e kadar) Öğrenci Destek Merkezi ile görüşülmesi gerekmektedir.

Soru, sorun ve önerileriniz için kulupler@bilgi.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci Destek Merkezi