"Hukuk Perspektifinden Merkez Bankası Dijital Paraları" projesine TÜBİTAK desteği

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner’in yürütücü olarak 745.000 TL bütçe ile başvurusunu gerçekleştirdiği “Hukuk Perspektifinden Merkez Bankası Dijital Paraları” isimli proje TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede üniversitemiz Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Gül Şenkardeş ve Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Damla Taşkın araştırmacı, İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cenktan Özyıldırım danışman, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Davut Gürses araştırmacı, Aurelia Birne ve Sebastian Omlor ise danışman olarak görev alacak.   

Proje kapsamında dijital teknolojilerin ödeme araçları bağlamında beraberinde getirdiği yenilikler ve özellikle dağıtık defter teknolojisinin ödemeler ekosistemine entegre edilmesi gayreti neticesinde ortaya çıkan yeni nesil olarak nitelendirebilecek bir nakit-dışı ödeme aracı olan Merkez Bankası Dijital Paralarının hukuki ve teknik detaylarının incelenmesi ve hukuki alt yapısına ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.