Çok Disiplinli Bir Yaklaşımla Otizm Sempozyumu düzenlendi

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve BİLGİ Engellilik Çalışmaları Mükemmeliyet alanı tarafından Özel Çocukları Destekleme ve Eğitim Derneği, Otistikler Derneği ve Tomurcuk Kooperatifi ile iş birliği içinde 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde “Çok Disiplinli Bir Yaklaşımla Otizm Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyum otizm alanında çalışan farklı disiplinlerden bilim insanlarının, sahada çalışan uzmanların ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını paylaştıkları ailelerin seslerini duyurabilecekleri bir platform oluşturarak otizme yönelik derin bir kavrayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Değerli uzman konuşmacılarımızın katkılarıyla otizm spektrum bozukluğunu farklı perspektiflerden ele alan toplam 7 panel ve 1 konferansı kapsayan sempozyuma birbirinden farklı sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, dernekler ve okullar olmak üzere 100 dinleyici katılım göstermiştir. 

Otizmli bireylerin gelişim, eğitim, istihdam ve bağımsız yaşam ihtiyaçlarının etkili yöntemlerle karşılanması ve ailelerin desteklenmesi yönünden önemli bilgilerin paylaşıldığı sempozyumda İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden toplam 22 öğrenci gönüllü olarak görev yapmıştır. 

 Sempozyumun ilk günün açılışı Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi bölümü öğrencisi otizmli genç Rabia Aytek’in gitar dinletisiyle başlamıştır. Sempozyumun ilk gününde 4 panel ve 1 konferans gerçekleşmiş ve 13 değerli uzmanımızın sunumları ile devam etmiştir. 

Sempozyumun ikinci ise otizmli gencimiz Erinç Soydan Akyol’un saz dinletisi ile başlamış; 3 panel kapsamında 8 uzmanımızın konuşması ile devam etmiştir.

Uzman akademisyen ve alan uzmanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarını, okulları, eğitimcileri, üniversite öğrencilerini ve otizmli gençleri bir araya getiren sempozyumumuzda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Görseller