KÜLT Dergisi yayında

güncelleme: yayınlama:

Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı tarafından yayınlanan 3 aylık dergi KÜLT, ilk sayısında Kanon kavramını ele almıştı. Bu sayıda ise, "Kültür" dosyasını hazırladı. KÜLT, kültür temasını belirli bir altbaşlığı temel almak yerine genel bir kavram olarak inceledi. Şimdiye dek başka dergi ve gazetelerde yer verilmemiş alternatif bir bakış açısından "Kültür"e ve insana dair "Kültür" kavramından geçen kavramlara yer verildi. Örneğin koku kültürüne... KÜLT’ün bu sayısında "Kültür" kavramı ev sahibi olduğundan, editoryal toplantılarda pek çok akademik çevrenin de yardımı ve danışmanlığından faydalanıldı. Örneğin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı eski direktörü Ferda Keskin’i bu isimlerin başında sayabiliriz. Önceki sayıda yer alan “Kült v.s” bu sayıda yer almazken, yeni bir bölüm olarak “Manifesto” eklendi. Bunların haricinde, “Bilge Karasu’yu Okumak” ve 12 Eylül askeri darbesinin 30. Yıldönümü olması sebebiyle “30 Yıl Önce 30 Yıl Sonra” adlı iki dosya konusu da yeni sayıda okuyucularla buluşuyor.