Beden Odaklı Sanat Atölyeleri-61: Çağdaş Tiyatroda Sahne ve Metin İlişkileri

güncelleme: yayınlama:


Atölye Yeri: santralistanbul Kampüsü, E4-302-Black Stüdyo

Eğitmen: Melisa Yener Vittek 

Beden Odaklı Sanat Atölyeleri (BOSA), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı tarafından düzenlenmektedir. 

  • Çağdaş tiyatro
  • Performans
  • Yaratım süreci
  • Çağdaş metin 

İletişim ve Kayıt: Burcu Halaçoğlu (0212) 311 7495 / burcu.halacoglu@bilgi.edu.tr

* Atölyenin tamamına katılım zorunludur.

Atölye tarih ve saatleri: 6 Kasım Pazartesi / 17.00-20.00 8 Kasım Çarşamba / 17.00-20.00 13 Kasım Pazartesi  / 17.00-20.00 15 Kasım Çarşamba / 17.00-20.00 20 Kasım Pazartesi  / 17.00-20.00